PRANEŠIMAS APIE ĮTARIAMĄ VAISTO NEPAGEIDAUJAMĄ POVEIKĮ

Bayer yra įsipareigojusi rinkti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius, susijusius su mūsų produktais. Prašome pateikti šią informaciją:

1. Pacientas (privaloma nurodyti inicialus, lytį ir amžių)
2. Pranešėjas
3. Bayer produktas
4. Nepageidaujamo/-ų reiškinio/-ių aprašymas

Farmakologinis budrumas

(*) Privalomi laukai

Lytis (*)

Diena - Mėnuo - Metai : Gimimo data (*)
2014.03.17  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×