Privatumo politika

„Bayer“ žino, kokia svarbi Jūsų privačios informacijos apsauga naudojantis mūsų tinklalapiu. Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl norėtume, kad žinotumėte, kuriuos duomenis saugome, o kurių – ne. Šiuo pareiškimu dėl asmens duomenų norėtume Jus informuoti apie saugumo priemones.

Duomenų rinkimas

Šiuo tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami asmens duomenų. Asmens informacijos pateikimas nėra sąlyga naudotis šiuo tinklalapiu, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi produktui ar paslaugai pateikti / suteikti, Jums užsakius. Naudojantis tinklalapiu, Jūsų duomenys gali būti išsaugomi įvairiais saugumo tikslais. Tokie duomenys gali būti Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, tinklalapio, iš kurio prisijungėte, pavadinimas, tinklalapių, kuriuose lankotės iš mūsų tinklalapio, pavadinimai ir jūsų IP adresas. Naudojantis šiais duomenimis galbūt galima Jus identifikuoti, bet mes to nedarome. Retkarčiais naudojame duomenis statistikos tikslais, tačiau visada išsaugome pavienių vartotojų anonimiškumą, todėl asmuo negali būti identifikuojamas. Tais atvejais, kai, teikdami Jūsų užsakytą produktą ar paslaugą, Jūsų asmens duomenis pateikiame tretiesiems asmenims, taikome technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad būtų taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.

 

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis registracijos metu, kai pildote formas ar rašote elektroninius laiškus, užsakote mūsų produktus ar paslaugas, teikiate užklausas ar prašymus dėl užsakomų medžiagų ir pan. ir informaciją teikiate savo pasirinkimu.

 

Duomenų bazė ir jos turinys lieka mūsų bendrovėje ir duomenų tvarkymo įrenginiuose ar tarnybinėse stotyse, kurios veikia mūsų vardu ir yra mums atskaitingos. Nei mes, nei mūsų atstovai neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenins naudoti kokia nors forma, nebent gavę Jūsų sutikimą ar privalėdami tai daryti pagal įstatymus.

 

Mes kontroliuojame Jūsų atskleidžiamus asmens duomenis ir esame už juos atsakingi. Kai kurie duomenys gali būti saugomi ar apdorojami kompiuteriais, priklausančiais kitai jurisdikcijai, pvz., Jungtinių Valstijų, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų šalies įstatymų. Tokiais atvejais užtikriname reikiamas priemones, kad kitos jurisdikcijos duomenų tvarkytojas užtikrintų ne mažesnę apsaugą, negu yra Jūsų šalyje.

 

Naudojimo tikslai

Mūsų renkami duomenys naudojami tik tam, kad galėtume pateikti Jums prašomus produktus ar paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Jūs davėte susitikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

 

Prieigos ir taisymo teisė

Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, saugomus mūsų sistemoje, ir taisyti juos, jeigu manote, kad duomenys pasenę arba neteisingi. 9 skyriuje nurodytu adresu parašykite elektroninį laišką arba kreipkitės į pareigūną, atsakingą už duomenų apsaugą.

 

Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis ateityje. Ir šiuo atveju 9 skyriuje nurodytu adresu parašykite elektroninį laišką arba kreipkitės į pareigūną, atsakingą už duomenų apsaugą.

 

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek reikia Jūsų užsakytai paslaugai suteikti, arba visą laikotarpį, kuriam davėte sutikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip (pvz., nagrinėjant bylą teisme).

 

Slapukų naudojimas

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi tinklalapio lankytojo naršyklės laikinojoje atmintyje. Jais naudojantis galima atpažinti lankytojo naršyklę, siekiant optimizuoti tinklalapį ir supaprastinti naudojimąsi juo. Taip renkami duomenys nebus naudojami lankytojo asmens tapatybei nustatyti.

 

Dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukaibūtų priimami automatiškai. Be to, galite išjungti slapukus arba nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti kaskart, prieš slapukus išsaugant Jūsų kompiuteryje. 

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Pavadinimas Tikslas

Veikimo trukmė

ASP.NET_SessionID, PHPSESSID, y5jepqPBqt, sitecore_http2

Anoniminis seanso (apsilankymo svetainėje) identifikavimas tik techniniais tikslais. Asmeniniai duomenys nerenkami.

Seanso trukmė: slapukas pašalinamas uždarius naršyklę.

lang

Nustatoma „VideoCenter“ kalba.

Seanso trukmė: slapukas pašalinamas uždarius naršyklę.

fe_typo_user

Funkcija, skirta dokumentams kaupti srityje „Investuotojai“. Asmeniniai duomenys nerenkami.

Seanso trukmė: slapukas pašalinamas uždarius naršyklę.

bayerdePublikationen_ShoppingCart

Leidinių užsakymų pirkinių krepšelis.

1 diena

WT_FPC, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE, SC_ANALYTICS_COOKIE

Anoniminis apsilankymo identifikavimas statistinės analizės tikslais, siekiant optimizuoti svetainę. Asmeniniai duomenys nerenkami.

180 dienų

mmc_production_player_cookie

Taikoma tik tiesioginėms transliacijoms. Anoniminis apsilankymo identifikavimas statistinės analizės tikslais, siekiant optimizuoti svetainę. Asmeniniai duomenys nerenkami.

1 metai

doccheck-disclaimer

Plačiajai visuomenei neprieinamų puslapių autentifikavimo duomenų saugojimas.

Seanso trukmė: slapukas pašalinamas uždarius naršyklę.

cookie_consent

Išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų naudojimo šiame tinklalapyje.

1 metai

 

Saugumas

„Bayer“ naudoja technines ir organizacines atsargumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ar prieigos asmenų, neturinčių teisės juos matyti. Visi Jūsų asmens duomenys, pateikti „Bayer“, bus užšifruoti perdavimo metu, užkertant galimybes tretiesiems asmenims neleistinai jais pasinaudoti. Mūsų saugumo procedūros nuolat tikrinamos pažangiausiomis technologijomis.

 

Vaikai

Atsižvelgdami į tai, kaip svarbu apsaugoti vaikų privatumą, nerenkame, netvarkome ir nenaudojame savo tinklalapyje jokios informacijos apie asmenis, kurie, mūsų žiniomis, yra jaunesni nei 13 metų, be išankstinio ir patikrinto jų teisinio atstovo sutikimo. Toks teisinis atstovas turi teisę susipažinti su vaiko pateikta informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų ištrinta.

 

Duomenys ryšiams

Jei turite problemų, klausimų ar idėjų, prašom kreiptis į vieną iš šių asmenų:

„Bayer” UAB specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą:

„Bayer” UAB

Sporto 18, LT-09238 Vilnius

Tel. +370 5 233 68 68

Faks. +370 5 233 68 33

El. paštas     

 

„Bayer AG“ specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą:

Eva Gardyan-Eisenlohr

Tel: +49 (0) 30 468 16924

El. paštas 

 

Kadangi internetas nuolat kinta, šis pareiškimas dėl privatumo turi būti reguliariai tikslinamas. Pasiliekame teisę prireikus jį keisti.


 

 

2016.12.27  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×