Etikos kodeksas

Korporacijos „Bayer“ atitikties politika

Mes, „Bayer“, esame pasiryžę elgtis sąžiningai visuose mūsų verslo sandoriuose. Sąžiningumas yra svarbiausias mūsų vertybių ir kultūros elementas. Mes laikomės visų galiojančių įstatymų bei reglamentų ir atitinkame aukščiausius etiško elgesio standartus.

Mūsų verslo kodekso principai

  1. Kiekvienoje rinkoje konkuruojame sąžiningai.
  2. Sąžiningai vykdome visus verslo sandorius.
  3. Išlaikome ekonomikos augimo ir ekologinės bei socialinės atsakomybės pusiausvyrą.
  4. Laikomės prekybos kontrolės taisyklių, reglamentuojančių pasaulinio verslo vykdymą.
  5. Užtikriname lygias galimybes prekiauti vertybiniais popieriais.
  6. Tiksliai tvarkome buhalterines knygas ir įrašus.
  7. Vieni su kitais elgiamės sąžiningai ir pagarbiai.
  8. Giname ir gerbiame intelektinės nuosavybės teises.
  9. Užtikriname geriausius „Bayer“ interesus.
  10. Saugome asmens duomenis.

PP-OTH-LT-0015-1