Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais

Kaip „Bayer“ dirba su sveikatos priežiūros specialistais

Pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiauja vykdydami ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką bei pacientų priežiūrą. Sveikatos priežiūros specialistai, bendraudami su pacientais, yra sukaupę neįkainojamų ekspertinių žinių bei informacijos apie pacientų gydymo rezultatus bei ligų vystymąsi. Tai labai svarbi informacija, padedanti optimizuoti mūsų pastangas tobulinti pacientų priežiūrą, gydymo galimybes ir rezultatus.

Bendradarbiavimo pavyzdys: klinikiniai tyrimai

Mūsų ekspertų bendradarbiavimas su nepriklausomais tyrėjais ir sveikatos priežiūros specialistais yra labai svarbus ir naudingas pacientams, nes tokiu būdu galima panaudoti neįkainojamas, pasaulyje sukauptas medicinos žinias. Neabejojame, kad bendras tokių žinių naudojimas padės mums geriau suprasti svarbiausias ligas ir greičiau sukurti geresnius vaistus. Gydantys gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai tyrimų centruose vykdo klinikinius tyrimus vadovaudamiesi sveikatos priežiūros institucijų, institucinių kontrolės komisijų ir etikos komitetų patvirtintais klinikinių tyrimų protokolais. Todėl jie veikia kaip svarbi ryšio su tyrimuose dalyvaujančiais pacientais grandis ir yra atsakingi už duomenų rinkimą. Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų turimos žinios ir laikas, skirtas klinikiniams tyrimams, turi būti atlyginami.

Infographic_ClinicalTrials

Bendradarbiavimo pavyzdys: gydytojų mokymo rėmimas

„Bayer“ kuria novatoriškus vaistus. Sveikatos priežiūros specialistams reikia pristatyti ir paaiškinti naujus gydymo metodus, kad jie būtų naudojami atsakingai. Todėl mes remiame sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą organizuodami kongresus ir mokymus. Tai padeda užtikrinti, kad gydytojai naudotųsi naujausiais medicininiais tyrimais ir skirtų geriausius gydymo metodus savo pacientams. Tik tokiu būdu mes galėsime vykdyti savo įsipareigojimą, kad mūsų kurti gydymo metodai naudojami tinkamai. Moksliniai renginiai yra viena iš daugelio veiklų, skirtų gydytojų lavinimui.

Infographic_InformedDoctors

PP-OTH-LT-0015-1