Faktai apie informacijos atskleidimą

Kam reikalingas EFPIA atskleidimo kodeksas

„Bayer“ visapusiškai remia didesnį farmacijos pramonės santykių su sveikatos priežiūros specialistais ir organizacijomis skaidrumą, todėl užtikrina EFPIA atskleidimo kodekso laikymąsi.


40 pirmaujančių Europos įmonių 33 šalyse yra įsipareigojusios laikytis EFPIA atskleidimo kodekso

EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas (visas pavadinimas „EFPIA atskleidimo kodeksas apie farmacijos įmonių sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms perleistas vertes“) – tai savanoriškas įsipareigojimas, pagal kurį visos EFPIA priklausančios įmonės turi atskleisti informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms perleistas vertes. Pagal šį kodeksą visos EFPIA priklausančios įmonės, įskaitant „Bayer“, skelbs informaciją apie visus tiesioginius ir netiesioginius, piniginius ir nepiniginius atlygius, susijusius su žmonėms skirtų vaistų kūrimu ir jų teikimu rinkai. Pirmasis informacijos apie 2015 m. perleistas vertes atskleidimas atliktas 2016 m. birželį. Vėliau toks informacijos atskleidimas bus kartojamas už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

Atlygio dydis

Sveikatos priežiūros specialistams atlyginama už jų žinias ir paslaugas, suteiktas farmacijos pramonei. Suteiktos naudos dydis priklauso nuo veiklos pobūdžio, turimų žinių lygio ir skirto laiko. Perleistos vertės sumos priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, vietinio pajamų lygio, galiojančių įstatymų ir kodeksų. Svarbiausias principas yra sąžiningas, rinkos dėsniais grindžiamas atlygis už gautas paslaugas, siekiant užtikrinti, kad honorarai nebūtų naudojami nederamos įtakos sveikatos priežiūros specialistams, priimantiems sprendimus dėl gydymo, darymui.

Individualus ar apibendrintas informacijos atskleidimas?

Apie sveikatos priežiūros specialistams suteiktas perleistas vertes bus pranešama individualiai arba apibendrintai. EFPIA atskleidimo kodeksas yra savanoriškas pramonės įsipareigojimas, todėl pagal daugelio Europos valstybių duomenų privatumo įstatymus, individualus informacijos atskleidimas leidžiamas tik gavus atskirą sveikatos priežiūros specialisto sutikimą. Jei sveikatos priežiūros specialistas nesutinka su individualiu atskleidimu, apie tokiam sveikatos priežiūros specialistui perleistas vertes pranešama apibendrintai. Kai kuriose šalyse sutikimą reikia gauti ir iš sveikatos priežiūros organizacijų. Apie perleistas vertes „mokslinių tyrimų ir plėtros“ srityje visada bus pranešama apibendrintai, kaip nurodyta EFPIA atskleidimo kodekse.

Duomenų privatumas

„Bayer“ laikosi visų duomenų privatumo ir apsaugos nuostatų. Todėl imamės įvairių priemonių, kad apsaugotume duomenis pagal duomenų privatumo politiką, taip, kaip to reikalauja ir tai kontroliuoja vietinės ir tarptautinės institucijos. Be to, duomenys atskleidžiami tik, jei atitinkamas sveikatos priežiūros specialistas davė atskirą raštišką sutikimą. Naudojami šiuolaikiški duomenų apsaugos mechanizmai, užtikrinantys, kad duomenys būt apsaugoti nuo išorinių atakų ir manipuliavimo. Pasiekti bet kokius asmeninius, su informacijos atskleidimu susijusius duomenis, leidžiama tik įmonės darbuotojams, atsakingiems už duomenų rinkimą arba ataskaitų rengimą.

Visos informacijos atskleidimas

Manome, kad tik visos informacijos atskleidimas suteikia teisingą mūsų santykių su sveikatos priežiūros specialistais vaizdą, ir todėl neatskleisime jokių dalinių duomenų individualiai. Bet kokį nesutikimą atskleisti konkrečią veiklą „Bayer“ laiko bendru nesutikimu su informacijos atskleidimu. Todėl apie suteiktas naudas bus pranešama bendrai, naudojant EFPIA ataskaitų šabloną.

PP-OTH-LT-0015-1