Sužinokite daugiau apie atskleidimo metodiką

Informacijos atskleidimo kodekso įgyvendinimas

Bendros EFPIA atskleidimo kodekso taisyklės taikomos visoms įmonėms narėms ir visos įmonės iš anksto nustatytu formatu atskleis atitinkamas vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Tačiau pačioms įmonėms, siekiant išsaugoti lankstumą ir prisitaikyti prie vidinių procesų, leidžiama spręsti dėl kai kurios ataskaitų metodikos informacijos. Šios metodikos paskirtis – leisti suprasti, kaip „Bayer“ dokumentuoja ir atskleidžia svarbią informaciją Lietuvoje.

UAB „Bayer“

Metodiniai nurodymai dėl EFPIA atskleidimo kodekso, kuris Lietuvoje perkeltas į Vaistų rinkodaros etikos kodeksą, kaip kodekso D priedas – „SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksas“, įgyvendinimo. Informacijos atskleidimo laikotarpis: 2019 kalendoriniai metai.

Įžanga

„Bayer“ darbuotojai yra įsitikinę, kad glaudus bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais ir nuolatinis jų mokymas yra būtini, siekiant geresnių rezultatų ir naudos pacientams, kuriems stengiamės padėti.

Mes laikomės skaidrumo įsipareigojimų atlygindami sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO) už jų skiriamą laiką ir suteikiamą patirtį. Bendradarbiaudami su sveikatos priežiūros specialistais laikomės taikytinų įstatymų ir taisyklių, pvz., Europos EFPIA atskleidimo kodekso ir įvairių vietinių ataskaitų teikimo įsipareigojimų bei vertiname tų specialistų nepriklausomumą ir sąžiningumą. EFPIA atskleidimo kodeksas Lietuvoje perkeltas į Vaistų rinkodaros etikos kodeksą, kaip kodekso D priedas – „SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksas“. Šie kodeksai skirti užtikrinti, kad būtų išvengta netgi galimų interesų konfliktų įspūdžio. Tik didinant farmacijos pramonės ir medikų bendruomenės bendradarbiavimo skaidrumą, visuomenė galės geriau suprasti didelę šio bendradarbiavimo svarbą.

Siekiant, kad farmacijos pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bei organizacijų bendravimo pobūdis ir mastas būtų skaidresnis, laikantis EFPIA atskleidimo kodekso, kompanija „Bayer“ dokumentuos ir atskleis visas perleistas vertes, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai perleidžiamos sveikatos priežiūros specialistams arba sveikatos priežiūros organizacijoms. Ataskaitinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Apie per 2015 m. perleistas vertes buvo pateikta pirmoji 2016 m. paskelbta ataskaita.

Šios metodikos paskirtis – leisti bet kuriam ataskaitą gavusiam asmeniui suprasti, kaip „Bayer“ dokumentuoja ir atskleidžia svarbią informaciją. Joje išsamiai paaiškinama duomenų rinkimo ir ataskaitų pateikimo metodika. Bendros EFPIA atskleidimo kodekso taisyklės taikomos visoms įmonėms narėms ir visos įmonės, iš anksto nustatytu formatu, atskleidžia atitinkamas perleistas vertes. Tačiau pačioms įmonėms, siekiant išsaugoti lankstumą ir prisitaikyti prie vidinių procesų, leidžiama spręsti dėl kai kurios ataskaitų metodikos informacijos.

Mūsų bendrovė visada siekia visiško atskleidimo, jei kyla abejonių dėl pareigos atskleisti konkrečias perleistas vertes. Perleistos vertės gali būti neįtrauktos į paskelbtą ataskaitą, tik jeigu jos aiškiai neatitinka Atskleidimo kodekso nuostatų.

Šio metodikos pranešimo struktūra: atsakydami į konkretų klausimą išsamiai paaiškinsime, kaip „Bayer“ tvarko informacijas apie perleistas vertes sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Bendras paaiškinimas – kur įmanoma – bus papildytas pavyzdžiais, kad būtų tinkamai suprastas.

PP-OTH-LT-0015-1