Misija ir vertybės

„Bayer“: mokslas geresniam gyvenimui“

„Bayer“ – tarptautinė kompanija, turinti didžiulį įdirbį ne tik sveikatos priežiūros, bet ir žemės ūkio bei pažangiųjų medžiagų srityse. Tai gyvybės mokslų bendrovė, kurios veiklos istorija tęsiasi jau daugiau nei 150 metų. Mes nuolat kuriame naujas molekules, kurias naudojame pažangiems sveikatos gerinimo produktams bei sprendimams. Per ilgą laiką sukaupėme daug žinių, todėl puikiai išmanome gyvųjų organizmų biocheminius procesus. Tai ir yra mūsų tyrimų ir plėtros pagrindas.

Didėjanti ir tuo pačiu sparčiai senstanti žmonija diktuoja geresnės sveikatos apsaugos ir pakankamo maisto tiekimo poreikius. Kompanija „Bayer“ prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo kurdama medžiagas, kurios užkerta kelią ligoms, jas palengvina ir gydo. Mūsų kompanija taip pat prisideda prie patikimo aukštos kokybės maisto, pašarų ir augalinių žaliavų tiekimo.

Mūsų tikslas – kurti pridėtinę vertę savo klientams, darbuotojams ir interesų grupėms, su kuriomis bendraujame, todėl siekiame tapti ir išlikti lydere tose rinkose, kuriose veikia mūsų kompanija. Atsižvelgdami į šį tikslą, savo strategiją nukreipėme į kai kurių didžiausių žmonijos problemų sprendimą. Savo sėkmę pasitelkiame ir kompanijos finansinių pajėgumų stiprinimui.

Mūsų gyvenimo vertybės

Esame pilietiška bendrovė, gerbiame akcininkų interesus, todėl esame įsipareigoję veikti tvariai, etiškai ir socialiai atsakingai. Savo darbuotojams, kurie nuolat domisi inovacijomis, suteikiame visas tobulėjimo galimybes. Mūsų vertybės kasdieniniame darbe tampa mūsų veiklos principais, kuriais vadovaujamės. Jos kiekvieną skatina kasdien vykdyti mūsų misiją, kurią tiksliausiai apibūdina vienas žodis – LIFE.

Žodis LIFE yra kompanijos „Bayer“ pagrindinių vertybių ir lyderystės principų akronimas. GYVYBĖ reiškia Lyderystę, Principingumą, Lankstumą ir Efektyvumą (angl. Leadirship, Integrity, Flexibility, Efficiency).

Šiomis vertybėmis vadovaujasi visi „Bayer“ darbuotojai, jos įtvirtintos mūsų personalo veiklos vertinimo sistemoje visame pasaulyje. Mūsų įmonės kultūrinės vertybės užtikrina stiprią sąsają tarp mūsų įmonių visame pasaulyje, nepaisant valdymo hierarchijos ir kultūrinių skirtumų.

Grupės darbo principai:

 • Užtikriname aiškumą ir kryptingumą.
 • Mąstome ir veikiame strategiškai.
 • Reikalaujame veiklos rezultatyvumo ir jį vertiname.
 • Tobuliname ir mokome darbuotojus, kad jie būtų tinkamai parengti.
 • Kuriame stiprią ir įvairiapusę kompetenciją.

Mūsų vertybės kasdieniniame darbe tampa mūsų veiklos principais, kuriais vadovaujamės:

 • Dirbame ir bendraujame su užsidegimu.
 • Rodome iniciatyvą, įkvepiame ir motyvuojame kitus.
 • Prisiimame atsakomybę už veiksmus ir rezultatus, sėkmę ir nesėkmę.
 • Elgiamės su kitais žmonėmis pagarbiai, esame teisingi.
 • Duodame aiškų, atvirą ir grįžtamąjį ryšį.
 • Konstruktyviai sprendžiame konfliktus.
 • Kuriame vertę visoms susijusioms interesų grupėms.
 • Esame pavyzdys kitiems.
 • Laikomės įstatymų, taisyklių ir gerosios verslo praktikos.
 • Pasitikime kitais ir kuriame pasitikėjimu grįstus santykius.
 • Esame sąžiningi ir patikimi.
 • Atidžiai klausomės ir siekiame bendrauti.
 • Užtikriname, kad trumpalaikiai rezultatai būtų derinami prie ilgalaikių poreikių.
 • Rūpinamės žmonėmis, saugumu ir aplinka.
 • Aktyviai skatiname pokyčius.
 • Esame pasirengę prisitaikyti prie ateities tendencijų ir poreikių.
 • Keliame klausimą, ar situacija mus tenkina.
 • Mąstome ir veikiame atsižvelgdami į klientų poreikius.
 • Ieškome naujų galimybių ir rizikuojame apgalvotai.
 • Esame plačių pažiūrų.
 • Mokomės visą gyvenimą.
 • Protingai valdome išteklius.
 • Orientuojamės į vertės kūrimą.
 • Stengiamės veikti paprastai ir efektyviai.
 • Vertiname išlaidas, spartą ir kokybę.
 • Greitai priimame sprendimus.
 • Užtikriname nuoseklumą.
 • Bendradarbiaujame ieškodami sprendimų.