Moksliniai tyrimai ir inovacijos

„Bayer“ moksliniai tyrimai

Inovacijos ir darbuotojų įgūdžiai – mūsų įmonės sėkmės pagrindas. Siekiame būti novatoriški, todėl mūsų tyrimų centruose nuolat kuriamos naujos medžiagos, technologijos ir verslo modeliai, nuolat investuojame į tyrimų ir plėtros projektus. Tuo pačiu investuojame į mūsų darbuotojų augimą, plečiame savo veiklą įsigydami naujų objektų ir bendradarbiaudami su išoriniais partneriais. Mūsų novatoriškumo siekis bei galimybių stiprinimas leidžia įveikti šiandienos iššūkius ir užtikrinti, kad bendrovė dirbtų pelningai..

2015 m. tyrimams ir plėtrai buvo išleista 4,281 mlrd. eurų. Pardavimų pajamos padidėjo 9,1 proc. Tyrimų ir plėtros departamente dirbančių darbuotojų skaičius visame pasaulyje išaugo iki 14,7 tūkst.

Investuodama į tyrimus ir plėtrą, kompanija „Bayer“ populiarina inovacijų kultūrą, pagrįstą atvirumu naujoms galimybėms ir vidiniu padalinių bendradarbiavimu. Mes didiname savo kompetenciją kurdami nacionalinį ir tarptautinį iškilių mokslininkų tinklą, šį tinklą plečiame bendradarbiaudami ir su išoriniais partneriais.

Mes bendradarbiaujame su pirmaujančiais universitetais, visuomeniniais tyrimų institutais ir partnerių įmonėmis kurdami inkubatorius, atviruosius ir mokslo centrus Azijoje ir JAV. Kai kurios iniciatyvos yra viešai finansuojamos.

Gamtos mokslų tyrimų stiprinimas

„Bayer“ – vienintelė pasaulinė įmonė, tyrimais ieškanti būdų, kaip pagerinti žmogaus, gyvūnų ir augalų sveikatą. Intensyvus skirtingų mokslo sričių tyrėjų bendradarbiavimas yra naujoji varomoji jėga. Mokslininkai bendradarbiauja vykdydami projektus, kuriuose tiriami pagrindiniai biologiniai procesai, pavyzdžiui, genų reguliavimas ir energijos apykaita. Tokių projektų tikslas – kaupti ir tobulinti žinias apie ligas, jų veikimo mechanizmus, gydymą ar siekiant išsiaiškinti, kaip atsiranda atsparumas ligoms. Tam pradėta naudoti daugiau integruotų technologijų. Nuo 2012 m. šiuos projektus remia vidinis „Bayer“ „Gamtos mokslų fondas“. Tyrimai dažniausiai vykdomi kartu su išoriniais partneriais.

Dr. Julian I. Borissoff ir Dr. Mark-Christoph Ott tiria cheminę žmonių medžiagų apykaitą, gyvūnus, augalus ir mikroorganizmus, siekdami išsiaiškinti naujų veikliųjų medžiagų įtaką.

Patikima pasaulinė intelektinės nuosavybės teisių apsauga inovacijų įmonei, tokiai, kaip „Bayer“, yra būtina. 2015 m. mums priklausė maždaug 66,7 tūkst. galiojančių patentų paraiškų ir patentų, apsaugotų išradimų skaičius siekė daugiau nei 7,2 tūkst.