Valdyba

„Bayer AG“ valdyba


Werner Baumann

Valdybos pirmininkas


Johannes Dietsch

Finansai

 

Hartmut Klusik

Žmogiškieji ištekliai

ir tvarumas

Kemal Malik

Inovacijos
       

Dieter Weinend

Pharmaceuticals

Erica Mann

Consumer Health

Liam Condon

Crop Science

 

 

„Bayer AG“ valdyba, kaip vykdomasis „Bayer“ grupės organas, atstovauja visos įmonės interesams ir siekia nuolatinio bendrovės vertės didėjimo. Valdybos pirmininkas Werner Baumann atsakingas už bendrovės politikos principų koordinavimą.
 
Svarbiausi valdybos uždaviniai – apibrėžti bendrovės strategiją, sudaryti biudžetą ir paskirstyti išteklius. Valdyba skelbia Grupės ketvirtines ir metines finansines ataskaitas, skiria vadovaujančius darbuotojus. Be to, užtikrina, kad stebėtojų taryba reguliariai ir reikiamu laiku gautų visapusę informaciją visais klausimais, susijusiais su „Bayer AG“ planavimu, verslo plėtra ir rizikos valdymu.
 
Valdybos nariai skiriami ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui ir gali būti perrinkti iš naujo.

Naujienos

2017.02.06  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×