Etikos kodeksas

Bayer korporacijos atitikties politika

Mes, „Bayer“, esame pasiryžę elgtis sąžiningai visuose mūsų verslo sandoriuose. Sąžiningumas yra svarbiausias mūsų vertybių ir kultūros elementas. Mes laikomės visų galiojančių įstatymų bei reglamentų ir atitinkame aukščiausius etiško elgesio standartus.

MŪSŲ  VERSLO  KODEKSO  PRINCIPAI

 1. Kiekvienoje rinkoje konkuruojame sąžiningai.   

 2. Sąžiningai vykdome visus verslo sandorius.   

 3. Išlaikome ekonomikos augimo ir ekologinės bei socialinės atsakomybės pusiausvyrą.

 4. Laikomės prekybos kontrolės taisyklių, reglamentuojančių pasaulinio verslo vykdymą.

 5. Užtikriname lygias galimybes prekiauti vertybiniais popieriais.   

 6. Tiksliai tvarkome buhalterines knygas ir įrašus. 
   
 7. Vieni su kitais elgiamės sąžiningai ir pagarbiai.   

 8. Giname ir gerbiame intelektinės nuosavybės teises.   

 9. Užtikriname geriausius „Bayer“ interesus.   

 10. Saugome asmens duomenis.

Daugiau >L.LT.COM.05.2018.1431

Socialinė atsakomybė

Veikla siekiant geresnio gyvenimo

Socialinis įsipareigojimas ir atsakomybė yra neatsiejama „Bayer“ tvarios plėtros strategijos ir bendrovės politikos dalis. Mes prisidedame prie vietinės bendruomenės gerovės dalyvaudami daugiau nei 300 projektų.

daugiau

Tvarumas

Tvari plėtra

„Bayer“ darbuotojai tiki, kad tvarios plėtros pagrindas yra ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos veiksnių pusiausvyros išlaikymas.

daugiau
2018.05.11  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×