Farmakologinis budrumas

Pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą poveikį į vaistą 

Kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į vaistinius preparatus. Todėl ne visos nepageidaujamos reakcijos (šalutinis poveikis), siejamos su vaistinių preparatų vartojimu, gali būti nustatytos net ir labai išsamių klinikinių tyrimų metu. Tolimesniam paciento ir vaistinio preparato saugumui (farmakologinis budrumas) vertinimui ir užtikrinimui ypač svarbu užfiksuoti kiek galima visas nepageidaujamas reakcijas, net ir retas, pasireiškusias visame pasaulyje.

„Bayer“, kaip tarptautinei farmacinei kompanijai, farmakologinis budrumas yra vienas iš pagrindinių prioritetų, kuris užtikrinamas laikantis pasaulinių įstatymų ir reikalavimų. Kad „Bayer“ galėtų teikti naujausią saugumo informaciją apie savo produktus, Jūsų kaip kliento, paciento arba sveikatos priežiūros specialisto indėlis yra svarbus.

Jei Jūs pageidaujate pranešti apie nepageidaujamą reakciją arba produkto defektą, prašome susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu (pvz., gydytoju ar vaistininku) arba Valstybine vaistų kontrolės tarnyba arba užpildyti apačioje esančią pranešimo formą.

Farmakologinis budrumas

(*) Privalomi laukai

Duomenys apie paciento
Paciento lytis *

Paciento gimimo data*, Diena - Mėnuo - Metai:
Pranešėjo kontaktiniai duomenys
Aprašymas situacijos
Jeigu esate pacientas (ar paciento atstovas) ir sutinkate, kad „Bayer“ kreiptųsi į Jūsų gydytoją, prašome nurodyti jo kontaktinius duomenis:
2017.05.24  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×