Leidiniai

Pavienių leidinių užsakymas, prenumerata, medžiaga parsisiųsti.

Annual Report
Metinės ataskaitos (Annual Reports)

Metinėje ataskaitoje, kaip ir balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoje, pateikiama išsami informacija apie bendrovės ekonominę veiklą.

Daugiau
Ketvirčio ataskaitos (Quarterly Reports)

Trijų mėnesių ataskaitose pateikiama informacija apie einamuosius fiskalinius metus.

Daugiau
Tvarios plėtros ataskaita (Sustainable Development Report)

Metinėje tvarios plėtros ataskaitoje rasite įvairios informacijos apie mūsų ekologines ir socialines iniciatyvas.

Daugiau
Trumpai apie „Bayer“ ir tvarią plėtrą (At a Glance - Sustainability at Bayer)

Organizacijos profilyje glaustai ir aiškiai pateikiama visa būtina informacija apie tvarią plėtrą.

Daugiau
research
research

Puikaus dizaino žurnale „Research“ spausdinami lengvai skaitomi moksliniai straipsniai, susiję su „Bayer“ tyrimais.

Daugiau
BM
„Bayer magazine“ žurnalas

Sąveikusis „Bayer“ žurnalas yra reguliariai atnaujinamas. Apie atnaujintą jo turinį būsite iš karto informuoti. Žurnale gausu įdomių ir informatyvių straipsnių apie „Bayer“.

Daugiau
NFF
Pavadinimai, skaičiai, faktai (Names, Figures, Facts)

„Bayer“: nuo A iki Ž Mūsų glaustame profilyje pateikiama visa svarbiausia informacija apie „Bayer“ grupę.

Daugiau
„Baylab“. Atraskite mokslą. (Baylab. Discover Science.)

Supažindinimas su „Bayer“ mokyklų laboratorijomis. Bendrovė „Bayer“, steigdama specialiai moksleiviams įrengtas laboratorijas „Baylab“, siekia skatinti jaunų žmonių entuziazmą, susijusį su moksliniais tyrimais ir mokslu.

Daugiau
2014.02.25  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×