BayLab 

Making Science Make Sense

„Bayer“ iniciatyvos „Making Science Make Sense“ tikslas – didinti mokinių susidomėjimą mokslu. 

Nesidomėjimas mokslu turi įtakos jaunuoliams renkantis studijas – vis mažėja paraiškų į universitetines gamtos mokslų studijų programas. Jei ši tendencija tęsis, ateityje gali sulėtėti technologijų vystymasis.

 

Baylabs siekia sudominti vaikus ir jaunimą gamtos mokslais ir technologijomis. Keturios Baylabs, veikiančios Lėverkuzene, Monhaime ir Vupertalyje (Vokietija), sudaro sąlygas studentams geriau suprasti, kaip yra vykdomi tyrimai ir dirba mokslininkai.

Daugiau: BayLabs

2015.08.28  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×