Tvarumas ir produktų priežiūros sistema

Biolysvės – aplinkos apsauga žemės ūkyje

„Phytobac®“: „Bayer“ remia biolysvių tyrimus

„Bayer CropScience“ remia taip vadinamų biolysvių mokslinius tyrimus, leidžiančius ūkininkams naudoti pesticidus nekenkiant aplinkai.

Šiuo metu pesticidų naudojimas yra aiškiai reglamentuojamas. Mūsų sukauptos žinios leidžia mums prognozuoti pesticidų suirimo laiką, todėl, atsižvelgdami į reglamentus, juos gaminame tik patvirtintomis koncentracijomis. Tačiau ūkininkams pildant ir valant savo purkštuvus, gali kilti problemų. Medžiagai išsipylus, galima sutelktoji tarša. Nutikus tokiems atvejams, biolysvės, kurioje taikomi gamtiniai skaidymo metodai, gali apsaugoti nuo sutelktosios aplinkos taršos.

Kas yra biolysvė?  

Biolysvė yra vieta, kur suskaidomi žemės ūkyje naudotų pesticidų likučiai. Biolysvė yra konteineris su medžiagų mišiniu, kuriame gali gyvuoti mikroorganizmai. Tai švedų išradimas. Pirmųjų biolysvių dugnas buvo užsandarintas molio sluoksniu, o jos buvo pripildytos mišiniu, sudarytu iš 25% dirvožemio, 50% šiaudų ir 25% kiminų. Šiandien atliekami įvairūs eksperimentai su biolysvių turiniu. Biolysvės statomos ten, kur dirbama su augalų apsaugos produktais, o jų paskirtis yra sumažinti taršos riziką pildant ir valant purkštuvus.

Biolysvių dizainas

Biolysvę galima statyti kiemuose esančiose duobėse, su užvažiavimo rampa skersai jos. Į biolysvę galima dėti pildomą ar nenaufojamą purkštuvą. Biolysvę tai pat galima pastatyti šalia purkštuvo pildymo, plovimo ar laikymo vietos. Visas plovimo ir lietaus vanduo iš plovimo vietos surenkamas į konteinerį arba išgaruoja. Uždengus plovimo vietą, vandens kiekis bus mažesnis.  


„Phytobac®“  

„Phytobac®“ yra registruotasis „Bayer CropScience“ prekės ženklas ir sertifikuota biolysvės koncepcija, kuri dabar labai populiari Prancūzijoje. Koncepcija apima pagalbą ūkininkams nuo planavimo etapo iki įrengimo, kartu pristatant sistemos naudojimo būdus ir tiekiant vertinimus.

„Bayer“ pradeda naują danų mokslinių tyrimų ir plėtros projektą

Prancūzijos ūkininkų, naudojančių „Phytobac®“ sistemą, apklausos rezultatai rodo, kad sistemą paprasta ir patogi naudoti, ji nekenkia aplinkai ir nereikalauja daug išlaidų. Be to, ji padeda pagerinti žemės ūkio sektoriaus įvaizdį. 2012 m. „Bayer CropScience“ kartu su danų mokslininkais pradėjo tyrimų projektą norėdama išsiaiškinti ar „Phytobac®“ sistema tokia pat efektyvi Šiaurės Europos šalyse kaip ir Prancūzijoje.

 

 „Phytobac®“ bloko veikimo principas 

 

 

 „Hermex® Phytobac®“ bloko brėžinys, kur nuotekos su cheminių medžiagų likučiais surenkamos į kairėje pusėje pavaizduotą rezervuarą. Nuotekų įpurškimą į mikrobiologinę medžiagą, esančią dešinėje pusėje pavaizduotame konteineryje, galima reguliuoti matuojant drėgnumą. Taip mikroorganizmams užtikrinama optimali aplinka. Ši dalis yra uždengta stogu, dėl kurio lietaus vanduo negali patekti į konteinerį, ir yra atvirais šonais, tad esant vėjui vanduo greičiau išgaruoja.

 

 

 

 


 

2017.03.27  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×