22.08.2018
Pasibaigus „Crop Science“ verslo perdavimui „BASF“

„Bayer“: „Monsanto“ integracijos pradžios sąlygos buvo įvykdytos

Pranešta apie teisinės gynybos priemones, susijusias su teismo sprendimo paskelbimu Kalifornijoje.

2018 m. rugpjūčio 16 d., Leverkusen „Monsanto“ integracija į „Bayer Group“ gali prasidėti po to, kai ketvirtadienį „Bayer“ užbaigs tam tikrų „Crop Science“ įmonių, kurių bendra pardavimų suma siekia maždaug 2,2 mlrd. eurų, perdavimą BASF. „Bayer“ 2018 m. birželio 7 d. jau tapo vieninteliu „Monsanto Company“ savininku.

Vienas iš JAV Teisingumo departamento reikalavimų buvo tai, kad „Bayer“ ir „Monsanto“ turi likti kaip atskiros įmonės ir toliau veikti atskirai tol, kol bus baigti šie perdavimai BASF, o tai jau įvyko.

„Monsanto“ įsigijimas sustiprina lyderiaujančią žemės ūkio produktų gamintoją, pasižymintį aukštu inovaciniu pajėgumu, stipria produktų grupe ir aukščiausiais etikos standartais. Kaip pranešta anksčiau, „Bayer“ tikisi, kad įsigijimas jau nuo 2019 m. teigiamai paveiks už akcijas gaunamas pajamas, o nuo 2021 m. jos didės dviženkliais procentais. Prieš planuojant specialius elementus dėl susijungimo, nuo 2022 m. metiniai įnašai į EBITDA sudarys 1,2 mlrd. JAV dolerių. Be to, „Bayer“ toliau stiprins savo tvarumo įsipareigojimus.

Kalbant apie 2018 m. rugpjūčio 10 d. Kalifornijoje priimtą teismo sprendimą dėl glifosato, „Bayer“ laikosi nuomonės, kad teismo sprendimas nesuderinamas su moksliniais įrodymais, realia pasauline per dešimtmečius sukaupta patirtimi ir reguliuojančiųjų institucijų išvadomis visame pasaulyje, kurios patvirtina, kad glifosatas yra saugus ir nesukelia Hodžkino limfomos. Nacionalinis sveikatos institutas (angl. National Institutes of Health, NIH) neseniai dar kartą patvirtino, kad glifosatas nesukelia vėžio. JAV Aplinkos apsaugos agentūra (angl. U.S. Environmental Protection Agency, EPA), Europos maisto saugos tarnyba (angl. European Food Safety Authority, EFSA), Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. European Chemicals Agency, ECHA) ir kitos reguliuojančiosios institucijos visame pasaulyje taip pat padarė išvadą, kad glifosatą galima naudoti saugiai.

Kaip skelbia „Monsanto“, šiuo atveju teismo sprendimas tėra pirmasis žingsnis ir dėl jo vis dar gali būti imtasi veiksmų apeliaciniame ir kasaciniame teisme. Kadangi ši byla tęsiama, „Bayer“ nuomone, teismai pagaliau nustatys, kad „Monsanto“ ir glifosatas nesukėlė ligos p. Johnsonui.

Dėl minėtų reikalavimų, kuriuos nustatė JAV Teisingumo departamentas, „Bayer“ neturėjo prieigos prie išsamios vidinės „Monsanto“ informacijos. Galiojant šiomis sąlygomis „Bayer“ nebuvo leista daryti įtakos su „Monsanto“ verslu susijusiems klausimams, galimybės aktyviai juos komentuoti buvo labai ribotas. Tačiau šiandien „Bayer“ taip pat įgijo galimybę aktyviai dalyvauti teisinėje gynyboje glifosato byloje ir bet kokiuose kituose teisiniuose ginčuose, pvz., galimuose ieškiniuose dėl žalos, susijusios su produktu „Dicamba“, atlyginimo.

Kontaktinė informacija:
Christian Hartel, tel. +49 214 3047686
El. paštas: christian.hartel@bayer.com

Dr. Rolf Ackermann, tel. +49 214 3041782
El. paštas: rolf.ackermann@bayer.com

Perspėjamieji pareiškimai dėl su ateitimi susijusios informacijos
Kai kurie pareiškimai, esantys šiame pranešime, gali būti laikomi „pareiškimais dėl ateities“. Faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo numatytų arba prognozuojamų pareiškimuose dėl ateities. Veiksniai, dėl kurių faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis, yra tokie: rizika, kad susijungus bendrovėms, šalims nepavyks pasiekti lauktos sinergijos ir veiklos efektyvumo per numatytą laikotarpį (arba apskritai) sėkmingai integruoti „Monsanto Company“ („Monsanto“) ir „Bayer Aktiengesellschaft“ („Bayer“) veiklą; tokia integracija gali pasirodyti sunkesnė, atimanti daug laiko ar brangesnė, nei tikėtasi; pajamos po sandorio gali būti mažesnės, nei tikėtasi; veiklos išlaidos, klientų praradimas ir verslo sutrikdymas (įskaitant, sunkumus palaikant ryšius su darbuotojais, klientais ar tiekėjais) po sandorio gali būti didesni ar reikšmingesni, nei tikėtasi; tam tikrų svarbiausių „Monsanto“ darbuotojų išlaikymas; šalių gebėjimas patenkinti lūkesčius, susijusius su susijungimo apskaitos ir mokesčių tvarka; sandoriui atlikti paimtų paskolų finansavimo poveikis; „Bayer“ įsiskolinimo dėl sandorio poveikis ir galima įsiskolinimo įtaka „Bayer“ reitingui; „Bayer“ ir „Monsanto“ verslo sujungimo poveikis, įskaitant bendros įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, strategiją ir planus ateityje; kiti veiksniai, aprašyti „Monsanto“ metinės ataskaitos 10–K formoje, pateiktoje JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai (angl. U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d., ir kituose „Monsanto“ dokumentuose, pateiktuose SEC, kuriuos galima rasti adresu http://www.sec.gov ir „Monsanto“ svetainėje www.monsanto.com; taip pat kiti veiksniai, aptariami viešose „Bayer“ ataskaitose, kurias galima rasti „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. „Bayer“ neprisiima jokių įsipareigojimų atnaujinti šiame pranešime pateikiamą informaciją, išskyrus įstatymų reikalaujamais atvejais. Skaitytojai perspėjami per daug nepasikliauti šiais pranešimais dėl ateities, kuriuose remiamasi tik jų išleidimo dieną turima informacija.