07.12.2018
Pirmieji „Bayer“ „Skaidrumo iniciatyvos“ metai

„Bayer“ įsipareigojimas skaidrumui: paskelbta daugiau kaip 300 glifosato saugumo tyrimų santraukų

2018 m. gruodžio 7 d., Monheimas. Šiandien sukanka lygiai metai nuo tada, kai startavo „Bayer“ „Skaid-rumo iniciatyva“, skirta didinti pasitikėjimą mokslu, tyrinėjančiu augalų apsaugos produktus. Kompanija, siekdama mokslinių tyrimų duomenis padaryti prieinamesnius, specialiai sukurtoje skaidrumo platfor-moje paskelbė daugiau kaip 300 tokių tyrimų santraukų.

„Pasitikėjimas  augalų apsaugos mokslo sąžiningumu yra svarbus mums ir mūsų verslui. Visuomenė nori daugiau žinoti apie tai, kaip auginamas maistas, kokie produktai naudojami gamybos procesuose. Augalų apsaugos produktus ūkininkai naudoja norėdami apsaugoti derlių nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių. Būdami viena pirmaujančių kompanijų žemės ūkyje, mes kruopščiai dirbame tam, kad  augalų apsaugai naudojamų medžiagų tyrimai būtų pasiekiami plačiau, nei numato reguliuojančių institucijų reikalavimai. Mes norime paaiškinti mokslo ir inovacijų suteikiamus privalumus žemės ūkiui, tuo pačiu išsaugant tai, kas svarbu žmonėms – saugų, sveiką ir įperkamą maistą, pagamintą aplinką tausojančiu būdu. Svarbiausias „Skaidrumo iniciatyvos“ tikslas – didinti prieigą prie mokslo, esančio už mūsų produktų“, – sako Liam Condon, „Bayer AG“ valdybos narys bei „Crop Science“ divizijos vadovas.

Kaip ir kitose „Skaidrumo iniciatyvos“ platformoje viešinamose medžiagose, „Bayer“ daugiausia dėmesio skiria saugos tyrimams, pateiktiems pagal Europos Sąjungos augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tvirtinimo procesą. Internetinėje svetainėje galima rasti tyrimų santraukas apie liekanas ir metabolizmą (18), išlikimą aplinkoje (32), toksikologiją (180), ekotoksikologiją (88) bei veikliąsias medžiagas ir pavyzdines produktų sudėtis. Daugiau informacijos galima rasti DUK puslapyje.

Prieiga prie išsamesnių saugos tyrimų ataskaitų bus įjungta 2019 m. Prie šių tyrimų ataskaitų bus įtrauk-tos ir tos, kurios priklauso „Bayer“ ir. buvo pateiktos peržiūrai, nulėmusiai tai, jog 2017 m. gruodžio mėn Europoje buvo atnaujintas spendimas dėl šių medžiagų naudojimo.

Mokslas, slypintis už glifosato saugos tyrimų

Per pastaruosius 40 metų glifosatas ir glifosato pagrindu pagaminti preparatai buvo nuolat vertinti dėl poveikio žmogaus sveikatai ir saugumui. Didžiąją dalį šių mokslinių tyrimų vykdė nepriklausomi tyrėjai.

Jeigu norite daugiau mokslinių tyrimų apie glifosatą, apsilankykite šiose internetinėse svetainėse: Euro-pos maisto saugos tarnyba (EFSA), JAV Aplinkosaugos agentūra (EPA) ir ES glifosato darbo grupė. Pagrin-dinę informaciją apie glifosatą ir jo, kaip saugios ir veiksmingos piktžolių kontrolės priemonės, skirtos ūkininkams visame pasaulyje, istoriją galima rasti čia.

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra tarptautinė bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys yra sveikatos priežiūra ir žemės ūkio sektorius. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms ir gerinti jų gyvenimo kokybę. Kartu bendrovė siekia kurti vertę per inovacijas, plėtrą bei pelningumą. „Bayer“ grupė yra įsipareigojusi laikytis tvarios plėtros principų ir prisiima socialinę bei etinę atsakomybę kaip visuomenės narė. 2017 m. “Bayer” grupės darbuotojų skaičius siekė 99800. Tais pačiais metais apyvarta siekė 35 mlrd. eurų, kapitalo išlaidos – 2,4 mlrd. eurų, į tyrimus ir plėtrą buvo investuota 4,5 mlrd. eurų. Daugiau informacijos – www.bayer.com.

Kontaktai:
Utz Klages
Tel. nr.: +49 2173 38 3125
El. paštas: utz.klages@bayer.com

Daugiau informacijos www.bayer.com.

Prognostiniai pranešimai

Šiame pranešime gali būti prognostinių pranešimų, kurie yra pagrįsti dabartinėmis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairūs žinomi ir nežinomi pavojai, neapibrėžtumas bei kiti veiksniai gali lemti esminius įmonės faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, plėtros arba efektyvumo ir čia pateiktų įvertinimų skirtumus. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešosiose ataskaitose, kurias galima rasti „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Bendrovė jokiu būdu neįsipareigoja atnaujinti šių prognostinių pareiškimų arba pritaikyti juos prie ateities įvykių arba pokyčių.