12.12.2019

„Bayer“ ketina dėti žymiau daugiau pastangų prisidėdama prie tvarios plėtros

  • 2030 m. tikslas – vykdyti veiklą nedidinant anglies dvideginio taršos
  • Ambicingi 2030 m. tikslai didinant sveikatos priežiūros ir maisto prieinamumą mažas ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse bei stokojančiose bendruomenėse
  • Mokant atlyginimus vadovams, bus atsižvelgta į tvarumo tikslų įgyvendinimą

Leverkuzenas, 2019 m. gruodžio 10 d. „Bayer“ paskelbė visapusiškas tvarumo priemones ir naujus įsipareigojimus, kurių imsis nuo 2020-ųjų. Laikydamasi Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir Paryžiaus sutarties, įmonė nustatė ambicingus tikslus, kuriuos ketina pasiekti iki 2030 m. „Dar labiau įtraukdami tvarumą į savo strategiją ir veiklą, siekiame užtikrinti ilgalaikę naudą ir kurti teigiamą poveikį visuomenei bei aplinkai“, – pasakojo Werner Baumann, „Bayer AG“ valdybos pirmininkas.

Pasaulis susiduria su precedento neturinčiu iššūkiu užtikrinti, kad auganti ir senėjanti visuomenė turėtų galimybę klestėti tvariau naudodama planetos išteklius. „Atsižvelgdami į savo veiklos mastą, privalome prisiimti atsakomybę ir imtis veiksmų. Todėl nuo šiol ketiname dėti žymiai daugiau pastangų siekdami tvarios plėtros“, – teigia Baumann. „Bayer“ stebės darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą ir teiks apie tai ataskaitas laikydamasi tokių pačių griežtų reikalavimų, kokie taikomi finansiniams tikslams. Tikslų įgyvendinimas bus neatsiejama sprendimų priėmimo procesų ir atlyginimų mokėjimo vadovams dalis.

Be to, „Bayer“ įkurs nepriklausomą tvarumo tarybą, kurią sudarys išorės tvarumo ekspertai. Pasitardama su valdyba, taryba stebės ir skatins „Bayer“ dėti daugiau pastangų siekiant tvarios plėtros.

Didesnės „Bayer“ pastangos skirtos padėti žmonijai klestėti ir veiksmingiau naudoti gamtos išteklius. Todėl „Bayer“ užsibrėžia tolesnių išsamiai apibrėžtų tikslų.

Sveikatos priežiūros ir maisto pasiekiamumo didinimas

Iki 2030 m. „Bayer“ siekia paremti 100 mln. smulkių ūkininkų mažas ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse suteikdama daugiau galimybių naudotis naujovėmis bei žiniomis ir dalyvauti partnerystėse. „Bayer“ parama padės didinti vietinio maisto tiekimą ir mažinti skurdą kaimo bendruomenėse. Šiandien visame pasaulyje yra apie 550 mln. smulkių ūkių. Besivystančiose šalyse jie maistu aprūpina 80 proc. populiacijos. Tačiau dauguma natūriniu ūkiu užsiimančių ūkininkų patys kenčia nepriteklių arba prastai maitinasi.

Per tą patį laikotarpį „Bayer“ ketina 100 mln. moterų, gyvenančių mažas ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse, suteikti daugiau galimybių naudotis šeimos planavimo metodais finansuodama įvairių suinteresuotųjų subjektų pagalbos programas ir užtikrindama įperkamų šiuolaikiškų kontraceptinių priemonių tiekimą. Nuo 2019 m. „Bayer“ jau teikia kontraceptines priemones maždaug 40 mln. moterų, gyvenančių mažas ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse. Šeimos planavimo būdai yra svarbūs moters sveikatai, teisėms ir ekonominei padėčiai. Šiuo metu daugiau nei 200 mln. moterų, gyvenančių mažas ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse, šiuolaikinių kontraceptinių priemonių poreikis nėra patenkintas.

„Bayer“ dirba siekdama pritaikyti savo kainų nustatymo politiką prie vietos perkamosios galios ir stiprindama pacientų galimybių gauti medicininius preparatus programas, kad didintų „Bayer“ produktų prieinamumą ir įperkamumą. „Bayer“ taip pat toliau rems Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) kovojant su užleistomis tropinėmis ligomis aukodama produktus ir teikdama finansinę paramą.

Be to, „Bayer“ siekia išplėsti sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą 100 mln. žmonių iš viso pasaulio stokojančių bendruomenių. Šiandien ne mažiau kaip pusei pasaulio populiacijos stinga prieigos prie pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant asmeninę priežiūrą. Išplėtus galimybes naudotis asmeninės priežiūros priemonėmis ir švietimu sveikatos klausimais, galima padėti išvengti ligų ir teikti sveikatos priežiūrą bendruomenėms, kuriose asmeninė priežiūra gali būti vienintelis pasirinkimas. Pirmiausia dėmesį skirdama moterų sveikatai ir nėščių moterų bei vaikų galimybių gauti mikroelementų išplėtimui, „Bayer“ ketina didinti savo patikimų prekių ženklų prieinamumą ir įperkamumą bei remti asmeninės priežiūros iniciatyvas.

Svarbios priemonės klimatui ir aplinkai apsaugoti

„Bayer“ vykdo veiklą klimato apsaugos srityje jau daugelį dešimtmečių ir toliau ketina stiprinti pastangas kovojant su klimato kaita ir apsaugant biologinę įvairovę.

Įmonė siekia, kad iki 2030 m. jos veikla taptų neutrali anglies dioksido požiūriu. Todėl „Bayer“ įgyvendins energijos vartojimo efektyvumo priemones, visiškai pereis prie atsinaujinančios elektros energijos ir kompensuos likusį išmetamųjų teršalų kiekį remdamasi biologinę įvairovę skatinančiu anglies dioksido surinkimu. „Bayer“ yra įsipareigojusi „Science Based Targets“ iniciatyvai ir jau yra nurodyta kaip veiksmų besiimanti įmonė. Šiame projekte, kurį pradėjo Anglies junginių emisijos mažinimo projektas (angl. „Carbon Disclosure Project“, CDP), JT pasaulinis susitarimas, Pasaulio išteklių institutas (angl. „World Resources Institute“, WRI) ir Pasaulio gamtos fondas (angl. „World Wide Fund for Nature“, WWF), daugiau nei 700 įmonių įsipareigojo imtis svarbių kovos su klimato kaita veiksmų ir nustatyti išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus, kad temperatūra pasaulyje nepadidėtų daugiau kaip 2 °C.

Atsižvelgiant į tai, „Bayer“ įtraukdama tiekėjus ir klientus siekia visiškai sumažinti taršą visoje vertės kūrimo grandinėje, įmonės logistikos bei pakavimo srityse.

„Bayer“ taip pat bendradarbiaus su ūkininkais, kad sumažintų ekologinį pėdsaką visose įmonės veiklos vykdymo vietose. Iki 2030 m. „Bayer“ siekia 30 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (viename kilograme pasėlių, užaugintų pagrindinėse žemės ūkio rinkose) ir pasėlių apsaugos produktų daromą poveikį aplinkai. Siekdama šio tikslo, „Bayer“ padės ūkininkams taikyti tvaresnes praktikas, pvz., mažinti žemės įdirbimo darbus, kad dirvožemis sugertų anglies dioksidą, ir užtikrinti tikslesnį pasėlių apsaugos priemonių bei trąšų naudojimą taikant produktų inovacijas bei skaitmenines priemones.

Prisidėjimas prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų

„Bayer“ įsipareigojimu prisidėti prie tvarios plėtros siekia užtikrinti poveikį laikydamasi Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT). Jungtinės Tautos susitarė dėl 17 DVT, kad sukurtų geresnį pasaulį žmonėms ir planetai iki 2030-ųjų. Tačiau pagal JT reikalinga skubi ir greitesnė pažanga. „Likus tik dešimčiai metų, įmonės privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir atitinkamai elgtis“, – teigia Werner Baumann. „Bayer“ kaip ir kitos įmonės privalo prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir mes įsipareigojame jų siekti.“

Įsipareigojusi kovai su badu (2 DVT) ir sveikatos bei gerovės skatinimui (3 DVT), „Bayer“ taip pat įsipareigoja imtis su klimato kaita susijusių veiksmų (13 DVT) ir apsaugoti gyvybę žemėje (15 DVT). Moterys atlieka svarbų vaidmenį smulkiuose ūkiuose, planuojant šeimą ir užtikrinant jos sveikatą. Padėdami joms suvokti savo galimybes, prisidėsime prie lyčių lygybės (5 DVT) ir taip pat teiksime svarbią socialinę bei ekonominę naudą vietos bendruomenėms ir ekonomikai.

 

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ įsipareigojusi tvaraus vystymosi principams ir „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2018 finansiniais metais grupė įdarbino maždaug 117 000 žmonių, o jos pardavimai siekė 39,6 mlrd. eurų. Kapitalo išlaidos sudarė 2,6 mlrd. eurų, MTP išlaidos – 5,2 mlrd. eurų. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

Susisiekite:

Dirk Frenzel, tel. +49 214 30-29908

El. paštas: dirk.frenzel@bayer.com

Susisiekite:

Dr. David Lerch, tel. +49 214 30-26060

El. paštas: david.lerch@bayer.com

Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

dcl                  (2019-0318E)

Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

 

Prognozuojantys pareiškimai

Šiame pranešime gali būti prognozuojančių pareiškimų, remiantis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti reikšmingus skirtumus tarp faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, įmonės vystymosi ir veiklos rezultatų bei čia pateiktų apskaičiavimų. Šie veiksniai apima tuos, kurie buvo aptarti „Bayer“ viešose ataskaitose, pasiekiamose „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės atnaujinti šiuos prognozuojančius pareiškimus arba pritaikyti juos prie ateities įvykių ar plėtros.