Naujienos

Naujausios žinios iš „Bayer Nordic“

25.04.2019
2019 m. pirmas ketvirtis:

Veržli „Bayer“ darbo metų pradžia

  • Grupės pardavimas išaugo 4,1 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo) iki 13,015 mlrd. eurų
  • Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš specialiąsias prekes pakilo 44,6 procentų iki 4,188 mlrd.
  • „Crop Science“ padalinys skelbia apie tolesnį pardavimo ir pelno augimą po įsigijimo
  • „Pharmaceuticals“ rodo teikiantį vilčių pardavimo ir pelno augimą
  • „Consumer Health“ rodikliai nukrito žemiau praėjusių metų ketvirčio, patvirtinta metinė perspektyva
  • Kaip tikėtasi, grynosios pajamos sumažėjo 36,5 procento, iki 1,241 mlrd. eurų, ką sustiprino specialiosios prekės, susijusios su įsigijimu ir restruktūrizavimu
  • Pelnas, tenkantis vienai akcijai, išaugo 13,8 procento iki 2,55 euro
  • Patvirtinta verslo perspektyva 2019 m.
daugiau
08.04.2019
„Bayer“ sveikina mokslu paremtas diskusijas su reguliuojančiomis institucijomis, tyrėjais ir visuomene:

Daugiau nei 100 „Bayer“ turimų glisofato saugos tyrimų ataskaitų tęsiantis „Monsanto“ prijungimui yra prieinamos

Monheimas, 2019 m. balandžio 8 d. – „Bayer“ skatina mokslu paremtas diskusijas su reguliuojančiomis viso pasaulio institucijomis, tarptautinėmis tyrimų bendruomenėmis, kaip pat su vartotojais glisofato saugumo srityje. Todėl visos 107 „Bayer“ turimos glisofato saugos tyrimų ataskaitos, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip leidimo medžiagai išdavimo Europos Sąjungoje (ES) dalis, dabar yra prieinamos „Bayer“ paskirtoje skaidrumo platformoje. Tokiu būdu įmonė vykdo įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą, įskaitant tyrimų, susijusių su pasėlių apsauga, skaidrumo užtikrinimą įsigijus „Monsanto“. Daugybė šių ir panašių studijų buvo pateiktos ir įvertintos JAV aplinkos apsaugos agentūros per jos pačios glisofato keliamų rizikų vertinimą.

daugiau
08.01.2019
Naujoji technologija sėjimo vietai prognozuoti 2018 m. pasiekė puikių rezultatų

„Bayer“, norėdama suteikti galimybę ūkininkams naudotis pažangiais skaitmeniniais įrankiais, kur-dama daugiau inovacijų bendrovėje „The Climate Corporation“

Monheimas, 2019 m. sausio 8 d. – „The Climate Corporation“ („Climate“), dukterinė „Bayer“ įmonė ir pramonės lyderė, kurianti skaitmenines naujoves ūkininkams, šiandien paskelbė, kad ūkininkai, naudoję naująją technologiją „Seed Advisor“, skirtą kukurūzų sėklų ir jų sėjimo vietos pasirinkimui prognozuoti, nuėmė gausų derlių. Be to, 2018 m. „Climate“ pasiūlė dar 25 inovacijas, kad ūkininkai galėtų gauti daugiau duomenimis paremtų įžvalgų, kaip padidinti derlingumą.

daugiau
07.12.2018
Pirmieji „Bayer“ „Skaidrumo iniciatyvos“ metai

„Bayer“ įsipareigojimas skaidrumui: paskelbta daugiau kaip 300 glifosato saugumo tyrimų santraukų

2018 m. gruodžio 7 d., Monheimas. Šiandien sukanka lygiai metai nuo tada, kai startavo „Bayer“ „Skaid-rumo iniciatyva“, skirta didinti pasitikėjimą mokslu, tyrinėjančiu augalų apsaugos produktus. Kompanija, siekdama mokslinių tyrimų duomenis padaryti prieinamesnius, specialiai sukurtoje skaidrumo platfor-moje paskelbė daugiau kaip 300 tokių tyrimų santraukų.

daugiau
29.11.2018
Grupė įgyvendins įvairius veiklos sričių, efektyvumo didinimo ir struktūrinius pokyčius

„Bayer“ stiprins veiklą gyvybės mokslų srityje reikšmingai didindama produktyvumą ir pelningumą

Grupė planuoja pasitraukti iš gyvūnų sveikatos verslo, atsisakyti nereceptinių produktų prekių ženklų „Coppertone™“ ir „Dr. Scholl’s™“ bei parduoti 60 proc. Vokietijos chemijos pramonės paslaugų bendrovės „Currenta“ akcijų. Efektyvumo didinimo ir struktūriniai pokyčiai didins konkurencingumą ir nuo 2022 m. kasmet papildomai generuos 2,6 mlrd. EUR, įskaitant ir numatomą sinergiją dėl „Monsanto“ įsigijimo. Dalis šių papildomai sugeneruotų lėšų bus investuota į pagrindines kompanijos veiklos sritis. Numatoma, kad vienkartinės išlaidos 1,7 karto viršys metines papildomas pajamas. Grynasis vienos akcijos pelnas 2019 m. turėtų augti maždaug 1 EUR iki 6,80 EUR, o 2022 m. tikslas – 10 EUR. EBITDA marža, neįskaitant netipinių sandorių, 2022 m. turėtų viršyti 30 proc. Numatoma, kad dėl efektyvumo didinimo ir struktūrinių pokyčių bus atleista 12 000 iš 118 200 darbuotojų visame pasaulyje, didžioji dalis – Vokietijoje.

daugiau
21.11.2018
Skaidrumas augalininkystės sektoriuje: kitas žingsnis

„Bayer“ suteikia prieigą prie atliktų glifosato tyrimų

2018 m. lapkričio 21 d., Monheimas. Kompanija „Bayer“ glifosato saugumo tyrimų santraukomis netrukus dalinsis specialiai tam sukurtoje skaidrumo platformoje. Prieš metus, 2017 m. gruodžio 7 dieną, „Bayer“ pradėjo „Skaidrumo iniciatyvą“, tad šis žingsnis tampa ir simboliniu vienerių šios programos metų paminėjimu.

daugiau
18.09.2018
„Dialogas apie ūkininkavimo ateitį, 2018“:

„Bayer“ pristato savo žemės ūkio ateities viziją

Įmonė, kuriai rūpi naujovės, tvari plėtra ir skaitmenizacija visų ūkininkų, vartotojų ir planetos naudai.

daugiau
17.09.2018

Naujoji žemdirbystės talentų karta kviečiama "auginti savo ateitį" 2019 metų „Youth Ag Summit“ suvažiavime Brazilijoje

• 100 jaunų žemės ūkio specialistų nuo 18 iki 25 metų bus pakviesti dalyvauti suvažiavime Brazilijos sostinėje Brazilijoje (Brasília) 2019 m. lapkričio mėnesį.
• „Bayer“ 2019 metų suvažiavimą rengia bendradarbiaudama su „Nuffield Brazil“ ir „AIESEC Brazil“.
• Paraiškas galima pateikti iki 2019 m. sausio 10 dienos. daugiau
22.08.2018
Pasibaigus „Crop Science“ verslo perdavimui „BASF“

„Bayer“: „Monsanto“ integracijos pradžios sąlygos buvo įvykdytos

Pranešta apie teisinės gynybos priemones, susijusias su teismo sprendimo paskelbimu Kalifornijoje. daugiau
22.03.2018

„Bayer“, Ekseterio universiteto ir „Rothamsted Research“ tyrime identifikuoti bičių fermentai, lemiantys jautrumą neonikotinoidams

  • Išsamus tyrimas neseniai publikuotas žurnale Current Biology.
  • Tyrimo rezultatai padės „Bayer“ kurti naujus selektyviuosius insekticidus.
daugiau