24.06.2020

„Bayer“ pranešė apie susitarimus, kuriais siekiama išspręsti svarbią „Monsanto“ bylą

  • Įmonė iš viso išmokės 10,1–10,9 mlrd. JAV dolerių (9,1–9,8 mlrd. eurų) siekdama išspręsti dabar nagrinėjamą „Roundup™“ bylą ir galimas bylas ateityje
  • Taip pat įmonė skirs iki 400 mln. JAV dolerių herbicido dikambos dalelių pernešimo bylos ir maždaug 820 mln. JAV dolerių daugumos polichlorintų bifenilų (PCB) patekimo į vandenį bylinėjimosi atvejų sprendimui
  • Finansavimo šaltiniai – laisvų grynųjų pinigų srautas ir pajamos iš gyvūnų sveikatos verslo padalinio pardavimo

Lėverkuzenas, 2020 m. birželio 24 d.„Bayer“ pranešė apie kelis susitarimus, kurie iš esmės išspręs svarbią bendrovės „Monsanto“ bylą bei JAV „Roundup™“ atsakomybės už produktą, dikambos dalelių pernešimo ir polichlorintų bifenilų (PCB) patekimo į vandenį bylas. Svarbiausia yra JAV „Roundup™“ rezoliucija, kuria užbaigiama maždaug 75 proc. dabartinės „Roundup™“ bylos, sudarytos iš apytiksliai 125 000 pateiktų ir nepateiktų ieškinių. Išspręsti ieškiniai apima visas ieškovų advokatų kontoras, vadovaujančias „Roundup™“ federaliniam daugiašaliam bylų arba Kalifornijos bandomųjų bylų nagrinėjimui, ir tas, kurios atstovauja maždaug 95  proc. šiuo metu teisme nagrinėjamų bylų, ir nustato pagrindines vertes bei parametrus, padėsiančius išspręsti likusius ieškinius deryboms judant į priekį. Rezoliucija taip pat įvedamas mechanizmasą, kurį taikant bus veiksmingai sprendžiami galimi ieškiniai ateityje. Įmonė išmokės 8,8–9,6 mlrd. JAV dolerių, kad išspręstų dabartinę „Roundup™“ bylą, įskaitant išmoką, kuria tikimasi padengti neišspręstus ieškinius, ir 1,25 mlrd. JAV dolerių, kad išlaikytų atskirą grupinį susitarimą spręsti galimą bylą ateityje. „Roundup™“ grupinį susitarimą turi patvirtinti JAV Šiaurės Kalifornijos apygardos teisėjas Vince Chhabria. Rezoliuciją vieningai patvirtino „Bayer“ valdyba ir stebėtojų taryba prisidedant specialiajam ginčų nagrinėjimo komitetui. Susitarimais neapibrėžiama atsakomybė ir nėra pripažįstamas netinkamas elgesys.

„Visų pirma, „Roundup™“ susitarimas yra tinkamas „Bayer“ veiksmas tinkamu laiku, kuriuo siekiama užbaigti ilgą neaiškumo laikotarpį“, – teigė „Bayer“ generalinis direktorius Werneris Baumannas. „Juo išsprendžiami dauguma dabartinių ieškinių ir įdiegiamas aiškus mechanizmas, skirtas suvaldyti galimo būsimo bylinėjimosi riziką. Jis finansiškai pagrįstas atsižvelgiant į didelę finansinę tęsiamo daugiamečio bylinėjimosi riziką ir susijusias pasekmes mūsų reputacijai bei verslui. Sprendimas išspręsti „Roundup™“ ginčą suteikia mums galimybę sutelkti dėmesį į sveikatos priežiūros paslaugų ir maisto produktų tiekimo svarbą. Taip pat mokslo ir reguliavimo institucijos galės grįžti prie diskusijos apie herbicidų, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, saugumą ir naudingumą.“

„Roundup™“ susitarimais siekiama konstruktyviai ir protingai išspręsti unikalią bylą“, – pasakojo teismo paskirtas susitarimo procedūros tarpininkas Kenneth R. Feinberg. „Atskirų ir nepriklausomų dabartinių ieškinių tenkinimas yra unikalus ir puikus „Bayer“ pasiekimas. Iki šiol padaryta svarbi pažanga, viršijanti pradinį kitų ieškinių sprendimo procedūrų aktyvumo lygį, sudaro tvirtą pagrindą, leidžiantį šalims ilgainiui užbaigti dabartinę „Roundup™“ bylą.“

„Roundup™“ bylos sprendimas

Daugiapakopį „Roundup™“ sprendimą sudaro keli elementai. Susitarimai padės išspręsti daugumą bylinėjimosi atvejų JAV federaliniuose ir valstijų teismuose, įskaitant bylas iškėlusius ieškovus ir šalis, kurios naudojasi advokato paslaugomis, tačiau dar nepateikė ieškinio teismui. Susitarimo procedūroje dalyvaujančios šalys turės nutraukti savo bylas arba sutikti jų neiškelti. 8,8–9,6 mlrd. JAV dolerių suma bus skirta jau pasirašytiems susitarimams ir tiems, dėl kurių vyksta derybos, padengti. Taip pat sprendimas atspindi faktą, kad ieškovai, turintys teisę gauti kompensaciją pagal šiuos susitarimus, nebus žinomi tol, kol procesas nebus gerokai pažengęs į priekį. Ieškinius, dėl kurių vis dar deramasi, daugiausia sudaro dėl televizijos reklamų iškeltos bylos ir bylos, kuriose ieškovų advokatų kontoros pateikė mažai arba nepateikė jokios informacijos apie savo klientų medicininę būklę, ir (arba) bylos, kurioms atstovauja mažos advokatų kontoros.

Teismui perduotoms trims byloms (Johnson, Hardeman ir Pilliod) bus taikoma apeliacinė procedūra ir joms nebus taikomas šis sprendimo būdas. Svarbu, kad įmonė tęstų šių bylų nagrinėjimą, kadangi apeliacinė procedūra leis visiems teisiniams aspektams judėti į priekį. Apeliaciniam teismui pateiktuose dokumentuose JAV Vyriausybė išreiškė pritarimą bendrovės argumentams, kuriais tvirtinama, kad valstijos teisės reikalaujami įspėjamieji pareiškimai „Roundup™“ byloje prieštarauja JAV federalinei teisei, pagal kurią nereikalaujama pateikti jokių įspėjimų apie vėžį, ir turi būti atmesti. Dar šią savaitę Kalifornijos federalinis teisėjas nustatė, kad mokslinių įrodymų svarumas nepatvirtina valstijos 65-ojo pasiūlymo įspėjimo dėl vėžio reikalavimo, taikomo glifosato veikliąją medžiagą turintiems herbicidams – nutarimo, patvirtinančio įmonės teisme pateiktus argumentus.

Galimas būsimas bylas reglamentuos grupinis susitarimas, kurį turi patvirtinti teismas. Susitarimas apima galimų būsimų ieškovų grupės nustatymą ir nepriklausomos mokslininkų komisijos subūrimą. Mokslininkų komisija nustatys, ar „Roundup™“ gali sukelti ne Hodžkino limfomą (NHL), jei taip, koks turi būti mažiausias poveikio lygis. Mokslininkų komisijos nagrinėjamos medžiagos, kurias „Bayer“ turi teisę atskleisti arba kurios yra viešo naudojimo, bus paskelbtos viešoje interneto svetainėje. Tiek grupę, tiek įmonę saistys mokslininkų komisijos padaryta išvada dėl priežastinio ryšio – sprendimą priims ne prisiekusiųjų teismas, o mokslininkai ekspertai. Jei mokslininkų komisija nenustatys priežastinio ryšio tarp „Roundup™“ ir NHL, grupės nariams bus uždrausta tvirtinti priešingai būsimose bylose su įmone. Numatoma, kad prireiks kelerių metų, kol mokslininkų komisija priims sprendimą. Grupės nariai negalės tęsti „Roundup™“ ieškinių, kol mokslininkų komisija nepriims sprendimo, ir negalės prašyti baudinių nuostolių atlyginimo. Sutartas finansavimas apribotas iki 1,25 mlrd. JAV dolerių ir juo bus remiami moksliniai NHL gydymo tyrimai, NHL diagnostikos programos stokojančiose vietovėse ir teikiama parama grupės nariams, kurie susirgs NHL prieš mokslininkų komisijai priimant sprendimą ir turės teisę tuo laikotarpiu gauti paramą pagal poreikius.

Prieš nuspręsdama užbaigti ginčus, bendrovė svarstė galimybę tęsti „Roundup™“ bylas. Atlikus įmonės rizikos vertinimą, buvo nustatyta, kad galimai neigiami tolesnio bylinėjimosi rezultatai, įskaitant didesnį reklamų kiekį ir didėjantį ieškovų skaičių, daugiau nei dvidešimt teismo posėdžių per metus ir neaiškias prisiekusiųjų nutartis, susijusį poveikį reputacijai ir verslui, greičiausiai žymiai viršytų susitarimo ir kitas susijusias išlaidas.

„Apžvelgdamas įvairias galimybes, esu įsitikinęs, kad šiame plane numatytas visapusiškas ir protingas sudėtingų, ginčytinų šioje byloje iškeltų klausimų sprendimas“, – teigė advokatas Johnas Beisneris, „Bayer“ stebėtojų tarybos konsultantas ir kolektyvinės žalos specialistas, vadovaujantis „Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP“ kolektyvinės žalos, draudimo ir vartotojų ginčų grupei.

„Padedama mūsų nepriklausomo konsultanto Johno Beisnerio ir ginčų nagrinėjimo komiteto, stebėtojų taryba atidžiai stebėjo „Roundup™“ bylos eigą, taip pat dikambos ir PCB bylų eigas, ir šiais klausimais konsultavo valdybą. Stebėtojų taryba ir mūsų valdyba vieningai sutinka, kad visų trijų bylų užbaigimas geriausiai atitinka įmonės ir jos suinteresuotųjų šalių interesus“, – teigia „Bayer“ stebėtojų tarybos pirmininkas Norbertas Winkeljohannas.

W. Baumannas pridūrė: „Mūsų įmonė grindžiama mūsų klientų gerove. Kaip moksline veikla grįsta įmonė, įsipareigojusi gerinti žmonių sveikatą, labai užjaučiame sergančius žmones ir puikiai suprantame poreikį ieškoti atsakymų. Tuo pačiu metu nemažai mokslo institucijų nurodo, kad „Roundup™“ nesukelia vėžio ir nėra atsakingas už šioje byloje tariamas ligas. Esame tikri, kad glifosato veikliąją medžiagą turintys herbicidai yra vieni nuodugniausiai ištirtų tokios rūšies produktų, o keturi mokslo dešimtmečiai liudija jų saugumą ir faktą, kad jie nėra kancerogeniški.“ Iš tiesų JAV Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) savo tarpinės registracijos peržiūros sprendime, paskelbtame sausio mėnesį, konstatavo, kad ji „nenustatė pavojaus žmogaus sveikatai dėl glifosato poveikio.“

Paskelbus susitarimus, llientai, įskaitant ūkininkus ir kitus profesionalius naudotojus, kurių pragyvenimas priklauso nuo glifosato pagrindo herbicidų, nepajus jokių pokyčių, susijusių su galimybėmis įsigyti „Roundup™“ produktų. Tuo tarpu „Bayer“ yra pasiryžusi toliau siūlyti daugiau pasirinkimo galimybių klientams. Praėjusiais metais įmonė paskelbė ketinanti per dešimt metų investuoti maždaug 5 mlrd. eurų, kad sukurtų papildomų piktžolių kontrolės būdų laikantis integruoto požiūrio į tvarią žemdirbystę.

Dikambos bylos sprendimas

„Bayer“ taip pat paskelbė apie kolektyvinės žalos susitarimą, sudarytą siekiant išspręsti anksčiau atskleistą dikambos dalelių pernešimo bylą, susijusią su tariama pasėliams padaryta žala. Įmonė iš viso išmokės 400 mln. JAV dolerių, kad išspręstų daugiašalę bylą, nagrinėjamą JAV Misūrio rytų apygardos teisme, ir ieškinius už 2015–2020 derliaus metus. Išmoką norintys gauti ieškovai privalės pateikti pasėlių derliui padarytos žalos įrodymą ir įrodyti, kad ją lėmė dikamba. Įmonė tikisi, kad jos bendraatsakovis, bendrovė BASF, prisidės prie šios bylos sprendimo.

Vienintelė teismą pasiekusi dikambos dalelių pernešimo byla, kurią iškėlė „Bader Farms“, nėra įtraukta į šį sprendimą. Įmonės manymu, „Bader Farms“ bylos nuosprendis prieštarauja turimiems įrodymams ir teisei, todėl įmonė, jei reikės, pasibaigus teismo bylos nagrinėjimui ketina pateikti prašymą peržiūrėti arba apeliacinį skundą.

„Bayer“ tvirtai tiki „XtendiMax™“ herbicido su „VaporGrip™“ technologija saugumu ir naudingumu, todėl toliau dės pastangas mokymui ir švietimui gerinti, kad padėtų augintojams sėkmingai naudoti šiuos produktus. Įmonė nori užbaigti neišnagrinėtas dikambos pernešimo bylas, kad galėtų visą dėmesį skirti savo klientų poreikiams.

PCB bylos sprendimas

„Bayer“ pranešė apie kelis susitarimus, kurie padės išspręsti atvejus, sudarančius didžiąją įmonės bylinėjimosi dėl PCB patekimo į vandenį dalį. „Monsanto“ teisėtai gamino PCB iki 1977-ųjų, kai nutraukė jų gamybą. Vienoje sutartyje nustatyta grupė, kuriai priskiriamos visos AAA leidimus gavusios vietos valdžios institucijos, susijusios su nuotekomis, kurioms žalą padarė PCB. Šiai grupei „Bayer“ iš viso ketina išmokėti maždaug 650 mln. JAV dolerių. Tokį sprendimą turės patvirtinti teismas.

Siekdama išspręsti panašius PCB ieškinius, įmonė taip pat sudarė atskirus susitarimus su Naujosios Meksikos, Vašingtono ir Kolumbijos apygardų generaliniais prokurorais. Pagal šiuos atskirus susitarimus, netaikomus grupei, „Bayer“ iš viso išmokės maždaug 170 mln. JAV dolerių.

Finansavimo šaltiniai – laisvų grynųjų pinigų srautas ir pajamos iš gyvūnų sveikatos verslo padalinio pardavimo

Pinigines išmokas, susijusias su sprendimais, tikimasi pradėti mokėti 2020-aisiais. Šiuo metu „Bayer“ mano, kad galima išmokėtinų grynųjų pinigų suma neviršys 5 mlrd. JAV dolerių 2020 m. ir 5 mlrd. JAV dolerių 2021 m. Likutis būtų išmokėtas 2022 m. arba vėliau. Kad išmokėtų šias sumas, kurios dar bus apmokestintos, „Bayer“ gali pasinaudoti esamu perviršiniu likvidžiu turtu, būsimais laisvų grynųjų pinigų srautais, pajamomis iš gyvūnų sveikatos verslo padalinio pardavimo ir papildomomis obligacijų emisijomis. Visi šie šaltiniai suteiks lankstumo valdant išmokų mokėjimus ir būsimus skolos grąžinimo terminus.

Remiantis reitingų agentūrų leidiniais ir įmonės bendravimu su jomis, „Bayer“ tikisi išlaikyti investicijų lygio kredito reitingą. Atsižvelgdama į savo stiprią pagrindinę veiklą, įmonė ketina išsaugoti savo dividendų politiką. Balanso finansinio įsiskolinimo mažinimas ir toliau išliks vienu svarbiausių prioritetų.

„Bayer“ – gerai pasirengusi ateičiai

„Kol dirbame siekdami išspręsti svarbias bylas, „Bayer“ gali nustatyti aiškią ateities kryptį ir spręsti visuotines sveikatos priežiūros bei mitybos problemas ne tik šiandien, kai kovojame su COVID-19 pandemija, bet ir ateityje, kadangi siekiame pagerinti augančios ir senstančios populiacijos, kuri iki 2050-ųjų turėtų pasiekti 10 milijardų, gyvenimo kokybę“, – kalbėjo W. Baumannas. „Daugiau nei 100 000 žmonių prisideda prie vaistų ir žemės ūkio produktų kūrimo tam, kad išsipildytų mūsų vizija „Tegu visi būna sveiki ir niekas nebūna alkanas“. Esame įsitikinę, kad ateityje mokslas ir naujovės bus svarbūs tiek pat, kiek jie yra svarbūs „Bayer“ rūpinantis klientais ir pacientais jau beveik 160 metų. Esame pasiryžę atsakingai spręsti šias problemas, kad pasiektume JT tvaraus vystymosi tikslus ir išsaugotume skaidrumą bei konstruktyviai bendradarbiautume su suinteresuotomis šalimis. Tai būtina siekiant išsaugoti visuomenės pasitikėjimą mūsų produktais ir bendrove.“

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ laikosi tvaraus vystymosi principų, o „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2019 finansiniais metais grupė įdarbino maždaug 104 000 žmonių, o jos pardavimai siekė 43,5 mlrd. eurų. Kapitalo išlaidos sudarė 2,9 mlrd. eurų, MTP išlaidos – 5,3 mlrd. eurų. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

 

Pastabos redaktoriams.

Taip pat interneto svetainėje www.bayer.com/settlements rasite:

Investuotojų konferenciniam skambučiui parengtas kalbas

Nuorodas į konferencinius skambučius (taip pat netrukus po jų – įrašus)

Daugiau informacijos apie glifosatą

Televizijos redaktoriai gali nemokamai atsisiųsti naujausią filmuotą medžiagą apie „Bayer“ iš svetainės www.tv-footage.bayer.com/

 

Kontaktiniai asmenys:

Christopher Loder, tel. +1 201 3964325

El. paštas: christopher.loder@bayer.com

Christian Hartel, tel. +49 214 30-47686

El. paštas: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, tel. +49 214 30-66048

El. paštas: tino.andresen@bayer.com

Daugiau informacijos rasite: www.bayer.com

(2020-0131E)

 

Ateities pranešimai

Šioje informacijoje spaudai gali būti į ateitį orientuotų pranešimų, paremtų esamomis „Bayer“ valdybos prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti fizinius faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, vystymo arba bendrovės našumo skirtumus nuo čia pateiktų prognozių. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešai prieinamose ataskaitose, kurias galite rasti „Bayer“ svetainėje www.bayer.com. Bendrovė neprisiima atsakomybės atnaujinti šių ateities pranešimų ar pritaikyti jų prie ateities įvykių arba vystymo.