13.03.2018

„Bayer“ skaidrumo iniciatyvą perkelia į kitą etapą

  • Pirmą kartą visą išsamių saugumo tyrimų informaciją galima pasiekti per „Bayer“ platformą.
  • „Bayer“ dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo, pritardama Europos Komisijos raginimui užtikrinti didesnį tyrimų, susijusių su augalų apsauga, skaidrumą.

Monheimas, 2018 m. kovo 13 d. – „Bayer“ išdidžiai praneša, kad bendrovės skaidrumo iniciatyva perėjo į kitą etapą. Dabar galima prašyti visų nuodugnių saugumo tyrimų ataskaitų, jei jos nebus naudojamos komerciniais tikslais. „Bayer“ skaidrumo platforma cropscience-transparency.bayer.com rodo, kaip galima padidinti skaidrumą, susijusį su augalų apsaugos tyrimais, kartu apsaugant konfidencialią verslo informaciją.

„Bendrovės „Bayer“ iniciatyva yra kelrodis augalų apsaugos tyrimų skaidrumo srityje. Palankiai vertiname Europos Komisijos planą padaryti šio sektoriaus tyrimus skaidresnius, kartu atsižvelgiant į būtinumą apsaugoti teisėtą konfidencialią verslo informaciją“, – teigia „Bayer“ padalinio „Crop Science“ mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas Adrian Percy. „Labai svarbu užtikrinti, kad saugumo duomenys būtų prieinami tik nekomerciniais tikslais, siekiant apsaugoti ir toliau skatinti naujovių kūrimą.“

Bendrovė siūlo visokeriopą pagalbą Europos Komisijai ieškant praktinių sprendimų, kaip padaryti šio sektoriaus saugumo tyrimus labiau prieinamus.

„Bayer“ skaidrumo iniciatyva, apie kurią pirmą kartą buvo paskelbta 2016 m., skirta pašalinti kliūtis, didinant visuomenės pasitikėjimą, ir skatinti sąžiningą, mokslu pagrįstą dialogą apie augalų apsaugos produktus. Platforma buvo paleista 2017 m. Iki šiol daugiausia buvo prieinamos tyrimų santraukos ir saugumo tyrimų ataskaitos apie veikliąją medžiagą imidaklopridą. Bendrovei „Bayer“ yra gyvybiškai svarbus pasitikėjimas mokslo metodais, naudojamais siekiant užtikrinti produktų saugumą. Atsižvelgdama į tai, „Bayer“ laiko savo skaidrumo iniciatyvą galimybe prisidėti, atgaunant visuomenės ir politikų pasitikėjimą reguliavimo srities mokslu.

Kontaktinė informacija:
Utz Klages, tel. nr. +49 2173 38 3125
El. pašto adresas: utz.klages@bayer.com

Daugiau informacijos rasite www.bayer.com.
kgs (2018-0079E)

Prognostiniai pranešimai
Šiame pranešime gali būti prognostinių pranešimų, kurie yra pagrįsti dabartinėmis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairūs žinomi ir nežinomi pavojai, neapibrėžtumas bei kiti veiksniai gali lemti esminius įmonės faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, plėtros arba efektyvumo ir čia pateiktų įvertinimų skirtumus. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešosiose ataskaitose, kurias galima rasti „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Bendrovė jokiu būdu neįsipareigoja atnaujinti šių prognostinių pareiškimų ar pritaikyti jų prie ateities įvykių arba pokyčių.