29.11.2018
Grupė įgyvendins įvairius veiklos sričių, efektyvumo didinimo ir struktūrinius pokyčius

„Bayer“ stiprins veiklą gyvybės mokslų srityje reikšmingai didindama produktyvumą ir pelningumą

Grupė planuoja pasitraukti iš gyvūnų sveikatos verslo, atsisakyti nereceptinių produktų prekių ženklų „Coppertone™“ ir „Dr. Scholl’s™“ bei parduoti 60 proc. Vokietijos chemijos pramonės paslaugų bendrovės „Currenta“ akcijų. Efektyvumo didinimo ir struktūriniai pokyčiai didins konkurencingumą ir nuo 2022 m. kasmet papildomai generuos 2,6 mlrd. EUR, įskaitant ir numatomą sinergiją dėl „Monsanto“ įsigijimo. Dalis šių papildomai sugeneruotų lėšų bus investuota į pagrindines kompanijos veiklos sritis. Numatoma, kad vienkartinės išlaidos 1,7 karto viršys metines papildomas pajamas. Grynasis vienos akcijos pelnas 2019 m. turėtų augti maždaug 1 EUR iki 6,80 EUR, o 2022 m. tikslas – 10 EUR. EBITDA marža, neįskaitant netipinių sandorių, 2022 m. turėtų viršyti 30 proc. Numatoma, kad dėl efektyvumo didinimo ir struktūrinių pokyčių bus atleista 12 000 iš 118 200 darbuotojų visame pasaulyje, didžioji dalis – Vokietijoje.

Lėverkuzenas, 2018 m. lapkričio 29 d. – „Bayer“ grupė sieks sustiprinti savo pozicijas gyvybės mokslų srityje taikydama įvairius veiklos sričių, efektyvumo didinimo ir struktūrinius pokyčius, kurie turėtų didinti produktyvumą ir skatinti inovacijų kūrimą. Tikimasi, kad tuo pačiu šie pokyčiai padidins ir kompanijos konkurencingumą. Ketvirtadienį vykusiame susirinkime „Bayer AG“ stebėtojų taryba aptarė valdybos pateiktus planus ir vienbalsiai juos parėmė. Šiais pokyčiais bendrovė tiesia kelią į tvarią verslo sėkmę patraukliose rinkose, kurioms numatomas ilgalaikis augimas.

„Pastaraisiais metais padarėme nemažą pažangą „Bayer“ strateginėje plėtroje. Pradėdami taikyti šiuos pokyčius, klojame pamatus tvariam „Bayer“ veiklos ir pelningumo augimui. Šie pokyčiai padės „Bayer“ užimti tinkamą padėtį ir toliau plėstis bei ateityje įsitvirtinti kaip gyvybės mokslų kompanijai“, – teigia „Bayer AG“ valdybos pirmininkas Werner Baumann.

Dėmesys gyvybės mokslų verslui

Veiklos sričių pokyčius „Bayer“ ketina vykdyti 2019 m. Kompanija planuoja pasitraukti iš gyvūnų sveikatos verslo ir šiuo metu vertina galimus variantus. Šis padalinys turi gerų galimybių augti patrauklioje rinkoje. Kita vertus, „Bayer“ gyvūnų sveikatos verslo palaikymui būtinus investicinius išteklius nuspręsta skirti receptinių vaistų, nereceptinių produktų bei augalininkystės veiklos sritims.

Nereceptinių produktų divizijoje bendrovė inicijavo pokyčius, kurie suteiks galimybių kitais metais pasivyti rinkos augimą ir pagerinti pelningumą. Šie pokyčiai apima planuojamą pasitraukimą iš tų produktų kategorijų, kurios palankiau augs ir plėsis ne „Bayer“ bendrovėje. Be anksčiau skelbto investicijų atitraukimo iš receptinių dermatologijos produktų srities, „Bayer“ artimiausiais mėnesiais iš naujo įvertins savo strategines galimybes su tikslu pasitraukti ir iš apsaugos nuo saulės („Coppertone™“) bei pėdų priežiūros („Dr. Scholl’s™“) produktų linijų.  Įgyvendinus šiuos sprendimus, kompanija galės koncentruotis į pelningą augimą svarbiausiose nereceptinių produktų verslo kategorijose.

Be to, „Bayer“ derasi dėl investicijų atitraukimo iš Vokietijos chemijos pramonės paslaugų teikėjos „Currenta“, kurioje valdo 60 proc. akcijų. Po sėkmingo „Covestro“ atsiskyrimo „Bayer“ naudojimasis „Currenta“ paslaugomis nebėra pakankama priežastis turėti 60 proc. akcijų dalį.

Priemonės konkurencingumui didinti ir inovacijoms skatinti

Be planuojamų paslaugų veiklos sričių pokyčių, „Bayer“ ketina gerokai pagerinti ir savo sąnaudų struktūrą. Bendrovė ir toliau sieks stiprinti inovacijas bei produktyvumą, kad paspartintų naujų technologijų kūrimą ir dar labiau padidintų konkurencingumą ir pelningumą. Šiuo tikslu bendrovė sieks didesnio efektyvumo visose pagalbinėse funkcijose ir paslaugose.

Įskaitant dėl „Monsanto“ įsigijimo atsirasiančias sinergijas, „Bayer“ numato, kad dėl planuojamų efektyvumo didinimo ir struktūrinių pokyčių nuo 2022 m. bus kasmet papildomai gaunama 2,6 mlrd. EUR. Dėl šių pokyčių bus panaikintos apie 12 000 iš 118 200 visame pasaulyje esančių darbo vietų. Reikšminga panaikinamų darbo vietų dalis – Vokietijoje. Tikslesnė informacija paaiškės artimiausiais mėnesiais.  Numatoma, kad vienkartinės išlaidos 1,7 karto viršys metines papildomas pajamas.  Dalis atlaisvintų lėšų bus panaudota divizijų inovacijoms ir konkurencingumui stiprinti. „Vien tik iki 2022 m. pabaigos į savo bendrovės ateitį planuojame investuoti apie 35 mlrd. EUR. Du trečdaliai iš jų teks moksliniams tyrimams ir plėtrai (R&D), o kapitalo išlaidoms – tik trečdalis“, – sakė W. Baumann.

Darant prielaidą, kad veiklos sritys išliks tos pačios, o valiutų kursai stabilūs, bendrovė tikisi, kad 2019 m. grynasis pelnas akcijai iš pagrindinio verslo bus 6,80 EUR (2018 m. svyravo nuo 5,70 EUR iki 5,90 EUR), tikslas 2022 m. – 10 EUR. Grupės EBITDA marža, neįskaitant netipinių sandorių, iki 2022 m. turėtų viršyti 30 proc.

„Bayer“ korporatyvinė strategija, finansiniai tikslai ir kapitalo paskirstymo prioritetai bus paskelbti gruodžio 5 d. Londone vyksiančiame Kapitalo rinkų dienos renginyje.

Efektyvumo didinimo ir struktūriniai pokyčiai planuojami visoms divizijoms, funkcijoms, šalių platformoms ir paslaugoms

Receptinių vaistų divizijoje esminis žingsnis – didesnė koncentracija į išorės inovacijas bei sėkminga nuolatinė R&D projektų plėtra. Taikomos priemonės apims inovacijų modelio plėtojimą ir vidinės R&D veiklos reorganizavimą. Dėl vidinių pajėgumų sumažinimo atsiradę ištekliai bus skirti investicijoms į bendradarbiaujant vykdomų tyrimų modelius ir išorės inovacijoms didinti.

Vaistų nuo hemofilijos srityje, atsiradus įvairiems naujiems produktams, labai padidėjo konkurencija. Siekdama šiame segmente išlaikyti konkurencingumą, „Bayer“ nusprendė nenaudoti VIII faktoriaus produktų gamyklos, kurią pastatė Vokietijos Vupertalio mieste, o visą rekombinantinio VIII faktoriaus produktų gamybą sukoncentruoti Berklyje, Jungtinėse Valstijose.

Nereceptinių produktų divizijoje bus imtasi priemonių, kurios artimiausiais metais leis pasivyti rinkos augimą ir pagerinti pelningumą. Be planuojamų asortimento pokyčių, bus keičiama ir organizacinė struktūra, pritaikant ją sėkmingam darbui greitai besikeičiančioje rinkos aplinkoje.

Ketvirtąjį 2018 m. ketvirtį nereceptinių produktų ir receptinių vaistų divizijose numatomi vertės sumažinimai ir nurašymai, kurie iš viso sudarys apie 3,3 mlrd. EUR. Nereceptinių produktų srityje jie pirmiausia susiję su prekių ženklais, įsigytais kartu su „Merck & Co.“ ir „Dihon“ kompanijomis, bei su balanse įvertinta prestižo verte (iš viso apie 2,7 mlrd. EUR). Receptinių vaistų srityje apie 0,6 mlrd. EUR sudarysiantys vertės sumažinimai ir nurašymai atsirado daugiausia dėl VIII faktoriaus produktų gamyklos Vupertalyje.

Augalininkystės divizijoje dėmesys sutelkiamas į sėkmingą įsigyto verslo integravimą. Kaip anksčiau skelbta, „Bayer“ numato, kad dėl pasiektos sinergijos nuo 2022 m. EBITDA, neįskaitant netipinių sandorių, didės 1,04 mlrd. EUR (1,2 mlrd. JAV dolerių). Ši suma, į kurią įeina ir 0,87 mlrd. EUR (1 mlrd. JAV dolerių) sutaupytų sąnaudų, yra įtraukta į minėtą tikslinį papildomai generuojamų lėšų rodiklį.

Minėtus pokyčius divizijose ir efektyvesnio paslaugų asortimento kūrimą papildys plataus masto korekcijos bendrovėje – ypač susijusios su korporatyvinėmis ir pagalbinėmis funkcijomis, verslo paslaugomis ir šalių platformomis. Šių korekcijų tikslas yra sukurti efektyvią organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą, kuri geriausiai tiktų „Bayer“ verslams ir kompanijos klientams.

Iki 2021 m. planuojamos panaikinti 12 000 darbo vietų visame pasaulyje apima šias sritis: receptinių vaistų divizijos R&D srityje bus panaikinta maždaug 900 darbo vietų, dar apie 350 vietų nebeliks dėl VIII faktoriaus produktų gamyklos Vupertalyje; maždaug 1 100 darbo vietų neliks dėl nereceptinių produktų divizijos reorganizavimo; apie 4 100 darbo vietų neliks augalininkystės divizijoje dėl įsigyto žemės ūkio verslo integravimo; dar 5 500-6 000 darbo vietų nebeliks korporatyvinių ir pagalbinių funkcijų, verslo paslaugų ir šalių platformų srityse.

„Šie pokyčiai yra būtini, jie „Bayer“ bendrovei taps gera atspirtimi, leisiančia sustiprinti savo veiklą ir spartą. Šiomis priemonėmis siekiame išnaudoti visas mūsų verslų augimo galimybes. Suvokiame tokių sprendimų poveikį mūsų darbuotojams. Kaip ir anksčiau, planuojamas priemones įgyvendinsime sąžiningai ir atsakingai“ – teigia W. Baumann.


Perspėjimas dėl prognozuojamos informacijos

Šioje naujienoje pateikiamos prognozės. Prognozė yra teiginys, kuris nėra susijęs su praeities faktais ar įvykiais – jis atspindi dabartinius „Bayer“ įsitikinimus, lūkesčius ir prielaidas dėl ateities. Tai ypač taikytina šiose naujienose pateikiamiems teiginiams dėl pajamų augimo, įskaitant naujų produktų įvedimą ir didžiausias pardavimų galimybes, sinergijas, ypač susijusias su „Monsanto“ bendrovės įsigijimu ir integravimu, veiklos sričių korekcijomis, sąnaudų mažinimu, finansiniais tikslais ir grynuoju pelnu, generuojamu pinigų srautu, sverto mažinimu ir kitais panašiais teiginiais, kurie yra susiję su ateities rezultatais, įskaitant jų lyginimą su rinkomis, kuriose „Bayer“ vykdo veiklą.

Šiose naujienose pateikiamos prognozės yra paremtos „Bayer“ vadovybės įsitikinimais ir yra pagrįstos prielaidomis, tačiau jos neišvengiamai apima ir žinomas bei nežinomas rizikas ir nežinomybę, dėl kurių faktiniai rezultatai ir būsimi įvykiai gali skirtis nuo numatomų tokiose prognozėse. Prognozės neužtikrina ateities rezultatų, todėl jomis neturėtų būti besąlygiškai pasikliaujama. „Bayer“ neįsipareigoja tokių prognozių atnaujinti, jeigu pasikeistų aplinkybės, vadovybės vertinimai ar nuomonės, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja galiojantys vertybinių popierių įstatymai.

Daugiau informacijos apie veiksnius, dėl kurių faktiniai rezultatai ir būsimi įvykiai gali skirtis nuo numatomų prognozėse, rasite „Bayer“ viešose ataskaitose, kurios patalpintos „Bayer“ interneto svetainėje adresu https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview, įskaitant 2017 m. metinės ataskaitos skyriuje „Report on Future Perspectives and on Opportunities and Risks“ (Ataskaita apie ateities perspektyvas bei apie galimybes ir rizikas).