27.02.2020

„Bayer“ strategijos ir operacijų sėkmė

 • Grupės pardavimo pajamos išaugo 3,5 proc. (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką), iki 43 545 mlrd. eurų.
 • EBITDA, neįskaitant ypatingųjų straipsnių, padidėjo 28,3 proc., iki 11 503 mlrd. eurų.
 • Pelnas, tenkantis vienai akcijai, išaugo 14,3 proc., iki 6,40 euro.
 • Grynasis pelnas išaugo 141,4 proc., iki 4 091 mlrd. eurų – 1 637 mlrd. eurų gauta pardavus „Currenta“ akcijas.
 • Grynieji pinigų srautai – 4 214 mlrd. eurų – viršijo lūkesčius.
 • Siūlomi 2,80 euro vertės dividendai vienai akcijai.
 • Augalininkystės mokslų padalinys demonstruoja gerus veiklos rezultatus sudėtingomis sąlygomis, jo pajamos žymiai išaugo dėl įsigyto verslo.
 • Farmacijos padalinys demonstruoja užtikrintą verslo plėtrą.
 • Nereceptinių vaistų padalinio pardavimų pajamos auga, pelnas siekia nemažesnis nei ankstesniais metais, nepaisant dalies verslo pardavimo.
 • Suformuotas portfelis, sėkmingai įgyvendinti struktūriniai pokyčiai ir efektyvumo didinimo priemonės
 • Patvirtinta, kad glifosatas yra saugus naudoti, – apeliacinių skundų ir tarpininkavimo procedūros juda į priekį.
 • 2020-ųjų prognozė – didesnės pardavimo pajamos, pelnas ir grynieji pinigų srautai.
 • Nustatyti ambicingi darnios plėtros tikslai.

Lėverkuzenas, 2020 m. vasario 27 d. Praėjusiais metais „Bayer“ įgyvendino savo trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. „2019-aisiais tęsėjome duotus pažadus visose srityse“, – ketvirtadienį finansinių naujienų konferencijoje, vykusioje Lėverkuzene, teigė valdybos pirmininkas Werner Baumann. „Pasiekėme savo finansinius tikslus nepaisant sudėtingų žemės ūkio sektoriaus rinkos sąlygų“, – teigė Baumann. „Bayer“ taip pat optimistiškai žvelgia į šiuos metus planuodama padidinti pardavimo pajamas, pelną ir grynuosius pinigų srautus.

„Pasiekėme ir 2018 m. pabaigoje paskelbtus tikslus, susijusius su portfelio, efektyvumo ir struktūriniais pokyčiais“, – tęsė Baumann. 2019-aisiais „Bayer“ susitarė dėl savo Gyvūnų sveikatos padalinio perleidimo įmonei „Elanco“ už 7,6 mlrd. JAV dolerių, pardavė turimas paslaugų bendrovės „Currenta“ akcijas ir atsisakė prekės ženklų „Dr. Scholl’s™“ bei „Coppertone™“. Įskaitant dėl įsigyto žemės ūkio verslo susidariusią sinergiją, efektyvumo ir struktūriniai pokyčiai jau praėjusiais metais sukūrė maždaug 30 proc. iš 2,6 mlrd. eurų tikslo, kurį planuojama pasiekti metiniais indėliais iki 2022 m.

2019 m. įmonė taip pat smarkiai sustiprino savo pastangas darnios plėtros srityje ir išsikėlė ambicingų tikslų. „Darni plėtra tapo neatsiejama mūsų strategijos dalimi, atspindinti mūsų, kaip įmonės, atsakomybę ir padidėjusius visuomenės lūkesčius“, – teigė Baumann. „Darnios plėtros tikslų siekiame taip pat ryžtingai, kaip ir finansinių tikslų. Atsižvelgdami į tai, balandį vyksiančiame metiniame akcininkų susirinkime pateiksime pasiūlymą, kad darnios plėtros tikslų įgyvendinimas būtų neatsiejama atlyginimų mokėjimo vadovybei sistemos dalis.“

Grupės apyvartos ir pelno padidėjimas

Praėjusiais metais grupės pardavimo pajamos išaugo 3,5 proc., eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką, iki 43 545 mlrd. eurų. Pagal finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, pardavimo pajamos išaugo 18,5 proc. EBITDA, neįskaitant ypatingųjų išlaidų, padidėjo 28,3 proc., iki 11 503 mlrd. eurų. Jis sumažėjo dėl neigiamos valiutos kurso įtakos, siekiančios 43 mln. eurų.

Pelnas neatskaičius palūkanų ir mokesčių padidėjo 21,3 proc., iki 4 189 mlrd. eurų, atskaičius 2 818 mlrd. eurų vertės ypatingąsias išlaidas. Ypatingosios išlaidos iš esmės buvo susijusios su vykdoma restruktūrizavimo programa, „Monsanto“ įsigijimu ir integravimu, turto nuvertėjimo dėl herbicido „Dikamba“ gamyklos Augalininkystės mokslų padalinyje ir Nereceptinių vaistų padalinio prekės ženklo „Dr. Scholl’s™“ pardavimu bei teisinėmis išlaidomis. Grynasis pelnas išaugo 141,4 proc., iki 4 091 mlrd. eurų, ir apėmė pelną, gautą pardavus „Bayer“ turimas „Currenta“ grupės akcijas (1 637 mlrd. eurų). Pagrindinės tęsiamos veiklos pelnas, tenkantis vienai akcijai, padidėjo 14,3 proc., iki 6,40 euro.

„Bayer AG“ valdyba ir stebėtojų valdyba metiniame akcininkų susirinkime, vyksiančiame 2020 m. balandžio 28 d., pasiūlys išmokėti dividendus už 2019 m. – 2,80 euro (2018 m. – 2,80 euro) už akciją, kuriai taikomi dividendai. Kadangi akcijų, kurioms taikomi dividendai, yra  982,42 mln. (2018 m. – 932,55 mln.), iš viso turėtų būti išmokama 2 751 mlrd. eurų dividendų suma (2018 m. – 2 611 mlrd. eurų).

2019 m. grynieji pinigų srautai sumažėjo 9,4 proc. iki 4 214 mlrd. eurų. „Tačiau vis dar gerokai viršijo 3–4 mlrd. eurų, kaip buvo numatyta iš pradžių, todėl buvome labai patenkinti“, – teigė vyriausiasis finansininkas Wolfgang Nickl. „Bayer“ sumažino savo grynąją finansinę skolą 4,5 proc. per metus, iki 34 068 mlrd. eurų.

Dėl įsigyto verslo Augalininkystės mokslų padalinio pajamos žymiai padidėjo

Žemės ūkio versle (Augalininkystės mokslų padalinyje) „Bayer“ pardavimų pajamos išaugo 1,4 proc.(eliminavus valiuto kurso ir portfelio pokyčių įtaką), iki 19 832 mlrd. eurų. Šią plėtrą daugiausia lėmė augimas Lotynų Amerikoje, o verslo Šiaurės Amerikoje rezultatai prilygo ankstesniems metams, nepaisant pirmojo pusmečio potvynių ir liūčių JAV Vidurio Vakaruose.

Formaliai, tariant, kad „Monsanto“ įsigijimo ir susiję pardavimo sandoriai įgyvendinti 2018 m. sausio 1 d., Augalininkystės mokslų padalinio pardavimo pajamos sumažėjo 1,4 proc. atsižvelgiant  į valiutos kurso įtaką. Skaičiuojant pagal šią prielaidą, išaugo insekticidų, fungicidų bei kukurūzų sėklų ir savybių pardavimo pajamos. Užfiksuotas sojos pupelių sėklų ir savybių pardavimo pajamų sumažėjimas, ypač Šiaurės Amerikoje, kur verslą stabdė sumažėjęs žemės plotas akrais, stipri konkurencija, oro sąlygos ir neaiškumai dėl prekybos konfliktų.

Augalininkystės mokslų padalinio EBITDA prieš ypatinguosius straipsnius padidėjo 80,9 proc., iki 4 796 mlrd. eurų. Padidėjimas iš esmės buvo sietinas su pelnu, gautu iš naujai įsigyto verslo, ir jį integruojant augančiu sinergijos efektu.

Nuo 2020 m. vasario 6 d. maždaug 48 600 ieškovų JAV pateikė ieškinius, susijusius su augalų apsaugos produkto glifosato naudojimu. „Bayer“ mano, kad pirmų trijų bylų, pasiekusių teismą, nuosprendžiai nėra pagrįsti įrodymais bylos nagrinėjimo metu, todėl ji intensyviai siekia tęsti apeliacinį procesą. „JAV vyriausybė neseniai visapusiškai pritarė pagrindiniams mūsų argumentų elementams, – pasakojo Baumann, remdamasis oficialiu teismo dokumentu, paskelbtu 2019 m. gruodį. – Jei reikės, pateiksime tris apeliacinius skundus visoms teisminėms instancijoms.“ Tuo tarpu „Bayer“ konstruktyviai dalyvauja konfidencialioje teismo nurodytoje tarpininkavimo procedūroje siekiant išsiaiškinti, ar per pagrįstą laiką galima pasiekti susitarimą, kad šios bylos būtų pagrįstai užbaigtos.

Stiprus Farmacijos padalinio pajamų augimas

Receptinių vaistų (Farmacijos) pardavimo pajamos išaugo 5,6 proc. (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką), iki 17 962 mlrd. eurų. Augimas Kinijoje išliko stiprus, o geriamojo antikoagulianto rivaroksabano ir akių vaisto aflibercepto pardavimo pajamos vėl ženkliai išaugo – iki 12,6 proc. (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką). Iš esmės rivaroksabano pardavimo pajamos padidėjo dėl didesnės paklausos Kinijoje, Rusijoje ir Europoje, o  afliberceptas tapo itin paklausus Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regione, ypač Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje bei Japonijoje. Radiologijos verslo rezultatai irgi nuteikia optimistiškai.

„Bayer“ taip pat paskelbė apie žymiai išaugusias vaisto nuo vėžio regorafenibo (FX ir portfelio koreg.: 27,3 proc.) ir plaučių hipertenzijai skirto gydyti vaisto  riociguato (FX ir portfelio koreg.: 14,4 proc.) pardavimo pajamas. Riociguato prekybą skatino teigiami pokyčiai JAV, o regorafenibo pardavimo pajamos iš esmės išaugo dėl didesnės paklausos Kinijoje. Išsėtinei sklerozei gydyti skirto vaisto intereferono beta pardavimo pajamos žymiai sumažėjo (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką –18,0 proc.) daugiausia dėl stiprios konkurencijos JAV.

Farmacijos padalinio EBITDA prieš ypatinguosius straipsnius padidėjo 6,7 proc., iki 5 975 mlrd. eurų. Pelno augimą skatino didesnė paklausa ir sumažėjusi parduotų prekių kaina. Tačiau pelnas sumažėjo dėl padidėjusių pardavimo išlaidų, susijusių su produktų pateikimu į rinką ir naujomis terapinėmis indikacijomis. Be to, praėjusių metų pelnas apėmė teigiamą vienkartinį maždaug 190 mln. eurų poveikį, susijusį su pajamomis, gautomis iš bendradarbiavimo plėtros srityje.

Nereceptinių vaistų padalinio augimas visose kategorijose

„Bayer“ asmens priežiūros produktų (Nereceptinių vaistų) pardavimo pajamos išaugo 2,6 proc. (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką), iki 5 462 mlrd. eurų. Eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką, padalinio pardavimo pajamos padidėjo visose kategorijose ir trijuose iš keturių regionų. Labiausiai išaugo alergijos ir peršalimo (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką 5,0 proc.) bei dermatologijos (eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką 3,8 proc.) produktų kategorijų pardavimo pajamos.

Nereceptinių vaistų padalinio EBITDA prieš ypatinguosius straipsnius siekė 1 090 mlrd. eurų ir sutapo su ankstesnių metų lygiu (–0,5 proc.). Teigiamą pajamų padidėjimą iš esmės lėmė verslo augimas bei vykdoma efektyvumo programa, dėl kurios žymiai sumažėjo pardavimo išlaidos. O pajamų augimą stabdė negautos papildomos pardavimo pajamos, perleidus receptinių dermatologinių produktų verslą.

Prognozė – „Bayer“ siekia padidinti pardavimo pajamas, pelną ir grynuosius pinigų srautus

„Bayer“ tikisi, kad 2020-aisiais vykdomos veiklos pardavimo pajamos, eliminavus valiutos kurso ir portfelio pokyčių įtaką, sudarys maždaug 44–45 mlrd. eurų. Tai reiškia, kad  pelnas išaugtų 3–4 proc., atsižvelgiant į portfelio ir valiutos kurso pokyčius. „Bayer“ siekia padidinti grupės EBITDA maržą prieš ypatinguosius straipsnius iki maždaug 28 proc., pakoregavus pagal valiutos kurso įtaką. Numatoma, kad EBITDA prieš ypatinguosius straipsnius padidėtų 12,3–12,6 mlrd. eurų, eliminavus valiutos kurso įtaką. Prognozuojama, kad pagrindinės vykdomos veiklos pelnas, tenkantis vienai akcijai, padidėtų 7,00–7,20 euro, eliminavus valiutos kurso įtaką, o grynieji pinigų srautai sudarytų apytiksliai 5 mlrd. eurų eliminavus  valiutos kurso įtaką. Į prognozę nėra įtrauktas galimo koronaviruso protrūkio poveikio vertinimas. Be to, prognozė pagrįsta prielaida, kad Gyvūnų sveikatos verslo padalinys bus perduotas pirkėjui 2020 m. liepos 1 d., ir tą dieną, kaip sutarta, bus gauta pirkimo kaina pinigais ir „Elanco“ akcijomis.

Po praėjusių metų verslų perleidimų „Bayer“ pakeitė aptarnaujančių funkcijų išlaidų paskirstymo verslo padaliniams būdą, o tai gali turėti įtakos EBITDA maržai prieš ypatinguosius straipsnius. Augalininkystės mokslų padalinyje 2019 m. marža buvo 24,2 proc., kaip pranešta, arba 23,8 proc. pakoregavus, kad atsispindėtų šis pokytis. Todėl „Bayer“ tikisi, kad marža padidės iki maždaug 26 proc. eliminavus valiutos kurso įtaką. Farmacijos padalinyje marža siekė 33,3 proc., kaip pranešta, arba 32,6 proc. pakoregavus.Tad tikimasi, kad šiemet ji pasieks maždaug 33 proc. eliminavus valiutos kurso įtaką. Nereceptinių vaistų padalinyje 2019 m. marža siekė 20,0 proc. arba 20,9 proc. pakoregavus. Numatoma, kad 2020-aisiais ji pasieks 22–23 proc. eliminavus valiutos kurso įtaką.

Pastabos redaktoriams.

Taip pat interneto svetainėje www.media.bayer.com pateiktos:
// Werner Baumann ir Wolfgang Nickl adresų kopijos kartu su papildomomis skaidrėmis
// Nuotraukos ir vaizdai iš naujienų konferencijos

Išsamią 2019 metų ataskaitą galima rasti interneto svetainėje www.annualreport.bayer.com

Papildoma medžiaga pateikta svetainėje www.live.bayer.com:

Televizijos redaktoriai gali nemokamai atsisiųsti atnaujintą filmuotą medžiagą apie „Bayer“ iš svetainės www.tv-footage.bayer.com

 

Kontaktiniai asmenys:

Christian Hartel, Tel. +49 214 30-47686

El. pašto adresas christian.hartel@bayer.com

 

Tino Andresen, Tel. +49 214 30-66048

El. pašto adresas tino.andresen@bayer.com

 

Daugiau informacijos rasite čia: www.bayer.de.

Sekite mus „Twitter: twitter.com/BayerPresse_DE

 

(2020-0037E)

 

Ateities pranešimai

Šioje informacijoje spaudai gali būti į ateitį orientuotų pranešimų, paremtų esamomis „Bayer“ valdybos prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti fizinius faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, vystymo arba bendrovės našumo skirtumus nuo čia pateiktų prognozių. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešai prieinamose ataskaitose, kurias galite rasti „Bayer“ svetainėje www.bayer.de. Bendrovė neprisiima atsakomybės atnaujinti šių prognozinių pareiškimų ar pritaikyti jų prie ateities įvykių arba vystymo.