08.04.2019
„Bayer“ sveikina mokslu paremtas diskusijas su reguliuojančiomis institucijomis, tyrėjais ir visuomene:

Daugiau nei 100 „Bayer“ turimų glisofato saugos tyrimų ataskaitų tęsiantis „Monsanto“ prijungimui yra prieinamos

Monheimas, 2019 m. balandžio 8 d. – „Bayer“ skatina mokslu paremtas diskusijas su reguliuojančiomis viso pasaulio institucijomis, tarptautinėmis tyrimų bendruomenėmis, kaip pat su vartotojais glisofato saugumo srityje. Todėl visos 107 „Bayer“ turimos glisofato saugos tyrimų ataskaitos, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip leidimo medžiagai išdavimo Europos Sąjungoje (ES) dalis, dabar yra prieinamos „Bayer“ paskirtoje skaidrumo platformoje. Tokiu būdu įmonė vykdo įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą, įskaitant tyrimų, susijusių su pasėlių apsauga, skaidrumo užtikrinimą įsigijus „Monsanto“. Daugybė šių ir panašių studijų buvo pateiktos ir įvertintos JAV aplinkos apsaugos agentūros per jos pačios glisofato keliamų rizikų vertinimą.

„Skaidrumas yra katalizatorius siekiant pasitikėjimo, todėl daugiau skaidrumo yra geras dalykas vartotojams, politikos formuotojams ir įmonėms. Kaip novatoriška įmonė žvelgiame į saugumą kaip į didžiausią prioritetą ir įsipareigojame daryti viską, ką galime, siekdami užtikrinti, jog mūsų produktai yra saugūs žmonėms ir aplinkai“, – sako Liam Condon, „Bayer AG“ valdybos narys ir „Crop Science“ skyriaus prezidentas. „Padarydami savo išsamius mokslinius saugos duomenis viešai pasiekiamus, raginame visus suinteresuotus asmenis pažiūrėti, koks visapusiškas mūsų požiūris į saugą. Suteikiame galimybę pradėti dialogą ir tikimės, kad tai prisidės prie didesnio pasitikėjimo patikimomis mokslo žiniomis.“

Šis naujas „Bayer“ skaidrumo svetainės papildymas įvyko po praėjusį gruodį paskelbtų daugiau nei 300 glifosato saugos tyrimų santraukų, pateiktų pagal ES leidimo suteikimo medžiagai procesą, skirtą augalų apsaugos produktams. Dabar galima pasiekti visus susijusius išsamius glifosato saugos tyrimus, kurie visiškai priklauso „Bayer“. Dėl teisinių apribojimų „Bayer“ negali paskelbti glifosato tyrimų, kuriuos vykdė ir kurie priklauso trečiosioms šalims. Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite mūsų DUK puslapyje.

„Bayer“ pasisako už glisofato saugumą ir toliau energingai gins savo glisofato pagrindo produktus. Įmonė atsidėjusiai dirba siekdama užtikrinti, kad kalbos apie glisofatą būtų tikslios, ir toliau dalinsis mokslu paremta informacija, kuri patvirtina, kad glisofato pagrindo produktai, naudojant, kaip nurodyta, yra saugūs ir kad glisofatas nesukelia vėžio. Perskaitykite apie glisofatą ir jo svarbą modernioje ūkiuose daugiau: https://www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx.

Apie „Bayer“ skaidrumo iniciatyvą

2017 m. „Bayer“ savanoriškai įsipareigojo užtikrinti skaidrumą nustatydama naują standartą su „Bayer“ skaidrumo platforma. Įmonė padarė savo saugos duomenis, kuriais anksčiau dalintasi tik su reguliavimo institucijomis, viešai pasiekiamus, kad užmegztų ryšius su mokslo bendruomene, didintų pasitikėjimą ir puoselėtų atvirą, mokslu pagrįstą dialogą dėl augalų apsaugos produktų. Šiandien „Bayer“ skaidrumo svetainėje pasiekiama informacija apie 28 aktyviąsias veikliąsias medžiagas ir bus pasiekiama dar daugiau.

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ įsipareigojusi tvaraus vystymosi principams ir „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2018 finansiniais metais grupė įdarbino maždaug 117 000 žmonių, o jos pardavimai siekė 39,6 mlrd. eurų. Kapitalo išlaidos sudarė 2,6 mlrd. eurų, MTP išlaidos – 5,2 mlrd. eurų. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

Susisiekite:
Utz Klages, tel. +49 2173 38-3270
El. paštas: utz.klages@bayer.com

kgs (2019-0025)

Prognozuojantys pareiškimai
Šiame pranešime gali būti prognozuojančių pareiškimų, remiantis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti reikšmingus skirtumus tarp faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, įmonės vystymosi ir veiklos rezultatų bei čia pateiktų apskaičiavimų. Šie veiksniai apima tuos, kurie buvo aptarti „Bayer“ viešose ataskaitose, pasiekiamose „Bayer“ svetainėje adresu w ww.bayer.com. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės atnaujinti šiuos prognozuojančius pareiškimus arba
pritaikyti juos prie ateities įvykių ar plėtros.

„Bayer“ skaidrumo iniciatyva: Kuriame visuomenės pasitikėjimą didindami skaidrumą

DUK APIE SKAIDRUMO INICIATYVĄ

 • Augalų apsaugos produktai yra vienas iš kruopščiai tiriamų ir griežtai reguliuojamų produktų pasaulyje. Tačiau dažnai mūsų duomenys visapusiškai pateikiami tik kontrolės institucijoms. Visuomenės susidomėjimas informacijos skaidrumu ir toliau auga, ir norime, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga prie su sauga susijusios informacijos.
 • Norime parodyti savo įsipareigojimą skaidrumui ir aukščiausių tarptautinių standartų atitiktį vertinant mūsų produktų saugumą. Galų gale, kalbant apie mūsų šeimų, maisto ir mūsų aplinkos saugumą, mūsų vertybės yra tos pačios.
 • Tikime skaidrumu, kad kiekvienas galėtų pats nuspręsti.
 • Norime užtikrinti vienodas žaidimo sąlygas suteikdami nekomercinėms šalims prieigą prie mokslo, kuriuo pagrįstas mūsų produktų saugumas. Tai darydami, tikimės skatinti atvirą, mokslu pagrįstą dialogą apie augalų apsaugos produktus.

 

 • Didžioji dalis veikliosios medžiagos registracijos dokumentuose pateiktos informacijos, kurią „Bayer“ pateikė kaip Europos Sąjungos (ES) patvirtinimo proceso dalį, yra viešai prieinama Europos maisto saugos tarnybos interneto svetainėje. Ji apima žmonių ir aplinkos saugos tyrimų santraukas. Papildomos informacijos taip pat galima prašyti iš valdžios institucijų; tačiau šis informacijos gavimo procesas gali būti sunkus tiek visuomenei, tiek valdžios institucijoms. Mūsų skaidrumo iniciatyva yra skirta padaryti informaciją lengviau prieinamą nekomerciniu požiūriu suinteresuotoms šalims – nuo suinteresuoto piliečio iki mokslo bendruomenės nario.
 • Kadangi kalbame apie prieigą prie dešimčių tūkstančių dokumentų, ketiname užtikrinti lengvesnę ir greitesnę prieigą prie informacijos apie žmonių ir aplinkosaugos saugos tyrimus palaipsniui įgyvendindami naująją skaidrumo iniciatyvą. Pirmiausia, nuo 2017 m. gruodžio mėn. be su bitėmis susijusių tyrimų apie imidaklopridą, kartu su švietimo ir papildomomis medžiagomis, buvo pateiktos atsisiunčiamos vertinimo suvestinės, apimančios daugelį veikliųjų medžiagų. Pastarasis padeda reglamentavimo mokslui pritaikyti kontekstą ir užtikrinti, kad jis būtų prieinamas visiems. Nuo 2018 m. pradžios „Bayer“ pasiūlė (pageidaujant) nekomercinę prieigą prie išsamių tyrimų ataskaitų, kuriomis grindžiamos santraukos.

 

 • Mūsų interneto svetainėje pateikiamos saugos tyrimų santraukos. Be to, „Bayer“ suteikia nekomercinio naudojimo prieigą prie išsamių tyrimų ataskaitų.
 • Bus atskleisti tik tie dokumentai, kurie buvo pateikti ir įvertinti kontrolės institucijos bei kuriuose nurodomi rinkoje esantys produktai.
 • Dokumentams, kuriems taikomos trečiosios šalies teisės, turi būti taikoma išimtis šių teisų atžvilgiu.
 • Esame tvirtai pasiryžę vykdyti 2016 m. paskelbtą skaidrumo iniciatyvą. Visoms savo medžiagoms taikome tuos pačius principus, kurie taip pat apima molekules, įsigytas iš „Monsanto“. Mūsų principus galima rasti šiuose DUK.
 • Kalbant apie medžiagas, kurias pateikia darbo grupė (pvz., glifosatas) arba kuriose yra kitų duomenų, kurie nėra visiška „Bayer“ nuosavybė, pirmiausia turime išanalizuoti galimus mums taikomus teisinius apribojimus, reikalaujančius gerbti trečiųjų šalių teises.
 • Nuo 2018 m. gruodžio 7 d. savo skaidrumo platformoje atskleidėme glifosato tyrimo santraukas. Nuo 2019 m. kovo 28 d. suteikėme galimybę susipažinti su visomis 107 „Bayer“ priklausančiomis glifosato saugumo tyrimų ataskaitomis, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip cheminių medžiagų autorizacijos proceso Europos Sąjungoje (ES) dalis. Daugiau informacijos apie tai rasite šio DUK skyriuje „Glifosato saugos suvestinės“.
 • Saugos tyrimų duomenų atskleidimas yra nuolatinis procesas, pradedant nuo ES ir kai kuriose kitose šalyse registruotų veikliųjų medžiagų. Dokumentai, pateikti kaip ES registracijos proceso dalis, apima daugiau kaip 90 % veikliųjų medžiagų tyrimų visame pasaulyje. Nuo 2017 m. daugelio veikliųjų medžiagų ir daugelio tipinių produktų (preparatų) tyrimų santraukos buvo paskelbtos internete.
 • 2018 m. pradžioje mes pradėjome sudaryti sąlygas nekomercinei prieigai prie išsamių tyrimų ataskaitų. Tai bus nuolatinis procesas.
 • 2018 m. gruodžio 7 d. į platformą įtraukėme glifosato saugos tyrimų santraukas. Nuo 2019 m. kovo 28 d. suteikėme galimybę susipažinti su visomis 107 „Bayer“ priklausančiomis glifosato saugumo tyrimų ataskaitomis, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip cheminių medžiagų autorizacijos proceso Europos Sąjungoje (ES) dalis.
 • Jei domitės rinkoje esančių veikliųjų medžiagų ar produktų saugos tyrimais, kurie dar nėra prieinami mūsų skaidrumo platformoje, prašome atsiųsti savo užklausą adresu cropscience-transparency@bayer.com. Atsakysime kiek įmanoma greičiau.

 

 • Mes redaguojame informacijos, reikalingos mūsų produktų saugai įvertinti.
 • Redaguojame informaciją, kuri gali pakenkti „Bayer“ darbuotojų ar trečiųjų šalių privatumui.
 • Mes redaguojame informaciją, susijusią su komercinėmis paslaptimis, pvz., gamybos procesais, formulėmis ar kitomis detalėmis, kurios gali būti komerciškai netinkamai panaudotos. Tokia informacija yra saugoma pagal taikytinus įstatymus (pvz., ES 1107/2009 63 str.), todėl ji yra vadinama konfidencialia verslo informacija.
 • Redaguojame reglamentavimo sertifikatus, kad būtų išvengta netinkamo „Bayer“ žinių panaudojimo neleistiniems reglamentavimo tikslams ir būtų apsaugoti mūsų komerciniai interesai.
 • Kontrolės institucijos gauna dokumentų leidimą be įslaptintų skyrių.  Įslaptinti duomenys buvo atskleisti ir tinkamai įvertinti kontrolės institucijų.

 

 • Visada galite paprašyti tyrimo ataskaitos, kuri šiuo metu yra nepasiekiama. Jei norite gauti prieigą prie saugos tyrimų informacijos, kuri šiuo metu nėra pateikiama mūsų platformoje, prašome atsiųsti el. laišką adresu cropscience- transparency@bayer.com. Atsakysime jums kiek įmanoma greičiau.
 • Saugos tyrimų informacijos atskleidimas bus nuolatinis procesas. Laikui bėgant atskleisime informaciją, susijusią su daugiau medžiagų ir produktų. Informacijos apie būsimą su sauga susijusią informacijos, pateiktos už ES ribų, prieinamumą rasite šios svetainės skyriuje „Naujienos“.

 

Jums bus suteikta licencija naudoti vieną atitinkamo dokumento kopiją. Bet kokiam platinimui, atkūrimui ar publikavimui reikia „Bayer AG“ (arba atitinkamo jos filialo) sutikimo. Bet koks dokumento ar jo turinio naudojimas reglamentavimo ar kitokiu komerciniu tikslu yra draudžiamas ir yra pagrindinės licencijos sutarties pažeidimas. Išsamesnės informacijos ieškokite prieigos prie pasėlių apsaugos tyrimų dokumentų naudojimo sąlygose.

 • Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų rinkoje parduodamų produktų ar veikliųjų medžiagų, naudojamų „Bayer“ produktuose, saugumą, rašykite el. paštu adresu cropscience-transparency@bayer.com. Atsakysime jums kiek įmanoma greičiau.
 • „Bayer“ aktyviai siekia mokslinio bendradarbiavimo ir skatina susisiekti su mumis. „Bayer“ yra suinteresuota bendradarbiauti su mokslininkais, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai agronomijos ir visuomenės sveikatos srityse.

 

 • Daug su sauga susijusios informacijos, ypač apibendrintų saugos tyrimų rezultatų, yra laisvai prieinama cropscience-transparency.bayer.com. Šie suvestiniai dokumentai yra pagrįsti tyrimų ataskaitomis. Žvaigždute (*) pažymėtoms medžiagoms išsamios tyrimų ataskaitos jau yra prieinamos pageidaujant nekomerciniam naudojimui. Jų galima paprašyti atidarius atitinkamą suvestinį dokumentą ir spustelėjus nuorodą, nurodančią tyrimo ataskaitą. Jūs būsite nukreipti į užsakymo formą.
 • Užsakymo formoje nurodykite savo vardą ir el. pašto adresą. Gausite el. laišką su kodu, kad patvirtintumėte savo el. pašto adresą. Sekite nuorodą el. laiške ir įveskite kodą.
 • Jums bus išsiųstas automatinis atsakymas el. paštu, patvirtinantis, kad jūsų prašymas buvo gautas.
 • Atsisiuntimo nuoroda jums bus išsiųsta po to, kai bus parengta saugos tyrimo ataskaita.
 • Jei tyrimo ataskaitos prašoma pirmą kartą, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ji bus pasiekiamas. Taip yra todėl, kad pavadinimai, vietovės ir su sauga nesusiję sertifikatai turi būti įslaptinti siekiant apsaugoti asmenų ir rangovų privatumą ir kuo labiau sumažinti galimą piktnaudžiavimą ataskaita reglamentavimo kontekste.
 • Šią atsisiuntimo nuorodą bus galima naudoti 24 valandas.
 • Jei norite gauti prieigą prie daugelio tyrimų ataskaitų, susisiekite su mumis adresu cropscience-transparency@bayer.com.
 • Dėl teisinių apribojimų ir gerbdami trečiųjų šalių teises, mes galime pateikti tik dokumentus, kurie visiškai priklauso „Bayer“. Todėl vieša literatūra ir tyrimai, atliekami bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis, neįtraukiami į mūsų atskleidimo procesą.
 • Taip pat neįtraukiami dokumentai, kurie nėra saugumo tyrimai ir kurie gali būti naudojami netinkamai. Šie dokumentai buvo pateikti ir įvertinti kontrolės institucijos, bet jie negali būti užsakomi naudojant mūsų skaidrumo platformą. Todėl nuorodos į užsakymo formą, skirtą dokumentų ID, suvestiniuose dokumentuose yra neaktyvios. Jei norite aptarti šių tyrimų ataskaitų turinį, atsiųskite el. laišką adresu cropscience-transparency@bayer.com. Atsakysime jums kiek įmanoma greičiau.

 

Suvestiniame dokumente nurodytas leidimo numeris nurodo neredaguoto turinio leidimą, kuris buvo pateiktas kontrolės institucijai. Prieš atskleisdami visuomenei, mes įslaptiname visus bandymų įrenginių pavadinimus ir vietas bei su sauga nesusijusius (laboratorinius) sertifikatus ir konfidencialią įmonės informaciją. Šiam dokumentui pateikiamas kitas leidimo numeris. Leidimo numeris yra paskutinis dokumento ID numeris (M-xxxxxx-vv-e).
 • Laikui bėgant, dokumentai atnaujinami. Naujausia versija yra paskutinė versija, pateikta valdžios institucijoms. Versijose nėra jokio tyrimo rezultatų skirtumo. Daugeliu atvejų ištaisomos tik rašymo klaidos arba įtraukiama papildomos informacijos siekiant užtikrinti geresnį suprantamumą.
 • Jums bus pateikta tik naujausia tyrimo versija, net jei prašėte senesnės.
 • Versijos numeris rodomas kaip du skaitmenys dokumento ID (M-xxxxxx-vv-e).
Prieš pateikiant tyrimo ataskaitą, turi būti laikomasi atskleidimo gairių. Kai prašoma pateikti tyrimo ataskaitą, visi pavadinimai ir su sauga nesusiję sertifikatai turi būti redaguojami rankiniu būdu. Studijų ataskaitos gali būti 800 puslapių ilgio. Jos taip pat skiriasi struktūros ir formato atžvilgiu (pvz., nuskaityti popieriniai dokumentai), kuriems gali prireikti tolesnio parengimo.
 • Atsižvelgiant į daugybę veiksmų, kuriuos reikia atlikti norint išleisti dokumentus, turimų ataskaitų sąrašas yra nuolat plečiamas. Prieš atskleidžiant, reikia peržiūrėti 300–700 ataskaitų (pvz., dėl duomenų privatumo priežasčių) ir suformatuoti kiekvieną veikliąją medžiagą. Vienoje tyrimo ataskaitoje gali būti iki 800 puslapių.
 • Bus prieinama tik informacija, susijusi su produktais ir medžiagomis, kurių registracijos procesas buvo sėkmingai baigtas. Susisiekite su mumis adresu cropscience-transparency@bayer.com ir mes susisieksime su jumis dėl tolesnių tyrimų atskleidimo.

 

DUK APIE PASĖLIŲ APSAUGOS SAUGOS TYRIMUS

Saugos tyrimai yra specialiai sukurti eksperimentai, leidžiantys reguliavimo mokslininkams įvertinti pasėlių apsaugos produkto potencialą neigiamai paveikti žmones, gyvūnus, netikslinius organizmus (vabzdžius, gyvūnus, mikroorganizmus ir augalus, kurie nėra kenkėjai) arba aplinką (pvz., dirvožemį, vandenį ir orą bei juose gyvenančius organizmus).
Reguliavimo agentūros iš viso pasaulio sukūrė ir patvirtino visą saugos tyrimų paketą (daugiau nei 150 cheminių medžiagų), kuriuos pagal įstatymus turi atlikti įmonės, norinčios įregistruoti pasėlių apsaugos produktą. Tyrimų tikslas – išbandyti cheminių medžiagų poveikius skirtingu laiku ir skirtingomis koncentracijomis. Yra tyrimų, kurių metu tiriamos didelės vienkartinio poveikio dozės, kad būtų galima įvertinti, kas atsitinka atsitiktinai veikiant ar išsiliejus. Tyrimų metu taip pat tiriami visi poveikio būdai: per burną, odą ir įkvėpus. Kitų tyrimų metu tiriamos mažos ir didelės dozės ilgesniais laikotarpiais (nuo dienų iki mėnesių) siekiant įvertinti poveikį darbuotojams ir vartotojams bei aplinkai (pvz., naudingiems vabzdžiams, paukščiams, žinduoliams, žuvims, sliekams, dirvožemio mikroorganizmams ir augalams).
Saugos tyrimai mums daug pasako apie chemines medžiagas. Šie tyrimai rodo, kaip cheminė medžiaga sąveikauja su aplinka ir organizmu. Kaip ji patenka į augalą, vabzdį, gyvūną ar žmogų; kur ji nukeliauja; kiek patenka į skirtingus augalo organus ar jų dalis; ar ji yra toksiška ir kokia dozė; kaip ilgai ji išlieka; kaip ji suskaidoma; ar suskaidžius ji vis dar yra toksiška; kiek lieka aplinkoje (dirvožemyje, vandenyje ir ore). Atliekant tyrimus su žmonėmis ir gyvūnais, tiriama, ar cheminė medžiaga yra toksiška imuninei sistemai, vaisiaus ir jaunų gyvūnų reprodukcijai ir vystimuisi; visoms organų sistemoms (kepenims, inkstams, širdžiai, smegenims, reprodukciniams organams, akims, nervų sistemai, kraujui, blužniai, kaulams, raumenims, skydliaukei); ir ar ji yra genotoksinė (toksiška genetinei medžiagai), ar gali sukelti vėžį. Aplinkosaugos požiūriu šie bandymai apima toksiškumą organizmams, kurie gyvena dirvožemyje, nuosėdose ir vandenyje, taip pat naudingus vabzdžius, paukščius, laukinius žinduolius ir augalus.
Kontrolės institucijos naudoja visų šių tyrimų rezultatus, kad suprastų cheminės medžiagos saugos profilį. Jos įvertina pasėlių apsaugos produkto toksiškumą ir nustato galimo poveikio žmonėms, aplinkai ir aplinkai lygį. Jos visuomet taiko bent 100 saugumo ribą tarp tyrimų, kurių metu nenustatytas joks poveikis, ir galimo cheminės medžiagos poveikio nustatytomis naudojimo sąlygomis. Tik tada produktas laikomas saugiu naudoti.
Kontrolės bandymai atliekami pagal paskelbtus mokslinius kriterijus ir tarptautinius rekomendacinius dokumentus ir turi būti atliekami vadovaujantis GLP (gera laboratorinė praktika). Gairių ir GLP taisyklių laikymasis yra stebimas vidinių kokybės užtikrinimo padalinių ir išorės institucijoms vykdant patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad tyrimai ir duomenys būtų tikslūs ir pagrįsti. Stebėsenos veikla apima patalpų auditą, nuolatinį darbą patalpose (t. y. personalo stebėjimą laboratorijoje, siekiant užtikrinti, kad jie dirbtų vadovaudamiesi GLP ir bandymų gairėmis), dokumentų tikrinimą (pvz., tyrimo plano peržiūra, kurioje nurodomas atliktas darbas, ataskaitos peržiūra, kad būtų užtikrintas gautų duomenų tikslumas), taip pat reguliarius institucijos vizitus. Tyrimų duomenys archyvuojami mažiausiai 15 metų. Aukšti standartai ir svarba, siejama su GLP, taip pat atsispindimi tuo, kad studijų direktoriai ar kiti žmonės, klastojantys ar naudojantys suklastotus arba sukčiavimo būdu išduotus neteisingus GLP sertifikatus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn (pvz., Vokietijoje pagal ChemG 27a straipsnį).

DUK APIE GLIFOSATO SAUGOS TYRIMUS

 • 2018 m. gruodžio 7 d. savo specialioje skaidrumo platformoje atskleidėme daugiau nei 300 glifosato saugumo tyrimų suvestinių. Nuo 2019 m. kovo 28 d. suteikėme galimybę susipažinti su visomis 107 „Bayer“ priklausančiomis glifosato saugumo tyrimų ataskaitomis, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip cheminių medžiagų autorizacijos proceso Europos Sąjungoje (ES) dalis.
 • Kaip ir kitoms medžiagoms, įtrauktoms į mūsų skaidrumo iniciatyvą, dėmesį sutelkiame į saugos tyrimus, pateiktus pagal Europos Sąjungos (ES) cheminių medžiagų leidimų suteikimo procesą pasėlių apsaugos produktams.
 • „Bayer“ negali skelbti kitų įmonių, priklausančių glifosato darbo grupei, tyrimų. Tačiau „Bayer“ yra įsipareigojusi gerinti pasėlių apsaugos saugos tyrimų skaidrumą ir paskatinti savo pramonės atstovus sekti pavyzdžiu.

 

Nuo 2018 m. gruodžio 7 d. paskelbėme visas 318 glifosato saugos tyrimų suvestines, kurios yra ES dokumentacijos dalis. Tai apima likučių ir medžiagų apykaitos tyrimus (18), aplinkos poveikį (32), toksikologiją (180) ir veikliosios medžiagos bei reprezentatyvių formulių ekotoksikologiją (88). Nuo 2019 m. kovo 28 d. suteikėme galimybę susipažinti su visomis 107 „Bayer“ priklausančiomis glifosato saugumo tyrimų ataskaitomis, kurios buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybai (EMST) kaip cheminių medžiagų autorizacijos proceso Europos Sąjungoje (ES) dalis.
Europos glifosato darbo grupė (angl. „Glyphosate Task Force“, GTF) yra įmonių, jungiančių išteklius ir pastangas atnaujinti Europos glifosato registraciją, konsorciumas. Šis konsorciumas nelaikomas juridiniu asmeniu.
GTF atliekami glifosato saugos tyrimai ir šiuose tyrimuose pateikti duomenys nėra visiška „Bayer“ nuosavybė. Todėl mes automatiškai negalime atskleisti šios informacijos.
Mes negalime kalbėti kitų įmonių vardu. Tačiau „Bayer“ yra įsipareigojusi gerinti pasėlių apsaugos saugos tyrimų skaidrumą ir paskatinti savo pramonės atstovus sekti pavyzdžiu.
 • Glifosato produktai buvo saugiai ir sėkmingai naudojami daugiau kaip keturis dešimtmečius visame pasaulyje ir yra vertinga priemonė, padedanti ūkininkams tiekti augalus rinkai ir praktikuoti tvarų ūkininkavimą, mažinant dirvos dirbimą, dirvožemio eroziją ir anglies dvideginio emisijas.
 • Kontrolės institucijos visame pasaulyje mano, kad glifosato pagrindu pagaminti herbicidai yra saugūs, kai jie naudojami kaip nurodyta.
 • Yra daug tyrimų, susijusių su glifosato ir glifosato pagrindu pagamintais herbicidais, kurie patvirtina, kad šie produktai yra saugūs, kai naudojami kaip nurodyta.