28.02.2018

EFSA išvados nepateisina tolesnių neonikotinoidų naudojimo apribojimų

  • Rizikos vertinimas grindžiamas nepatvirtintu „Bee Guidance Document“ rekomendaciniu dokumentu, kuriame nepaisoma ES valstybių narių interesų.
  • Išvados nesuderinamos su kitais išsamiais moksliniais vertinimais.

Monheimas, 2018 m. vasario 28 d. – „Bayer“ iš esmės nesutinka su EFSA atnaujintomis rizikos vertinimo išvadomis dėl veikliųjų medžiagų imidakloprido ir klotianidino. EFSA išvados neatspindi šiuolaikinio pagrindinio mokslo apie bičių sveikatą bei neseniai JAV EPA ir Kanados PMRA agentūrų atliktų panašių vertinimų. Šie vertinimai parodė, kad ūkininkai gali naudoti neonikotinoidinius produktus, siekdami apsaugoti savo vertingas kultūras, nepakenkdami bičių kolonijoms.

Deja, EFSA nusprendė pagrįsti savo vertinimą neįgyvendinamu rekomendaciniu dokumentu, dėl kurio neįmanoma atlikti lauko tyrimus, kurie nerastų rizikos, nepaisant valstybių narių pakartotinių prašymų persvarstyti šias rekomendacijas. Taigi EFSA išvados negali būti naudojamos kaip atskaitos taškas, siekiant pagrįsti tolesnius neonikotinoidų apribojimus. Nors bičių sveikatai pavojų kelia daugelis veiksnių, tačiau išlieka tendencija, kad bičių populiacija ES ir toliau didėja. „Bayer“ ir toliau dirbs su ūkininkais, bitininkais ir reguliavimo institucijomis, siekdama priimti sprendimus, kurie turės teigiamą poveikį bičių sveikatai.

Adresas
Utz Klages, tel. +49 2173 38-3125
El. paštas: utz.klages@bayer.com

Daugiau informacijos rasite www.bayer.com.

Prognostiniai pareiškimai
Šiame pranešime gali būti prognostinių pareiškimų, kurie pagrįsti dabartinėmis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairūs žinomi ir nežinomi pavojai, neapibrėžtumas bei kiti veiksniai gali lemti esminius įmonės faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, plėtros arba efektyvumo ir čia pateiktų įvertinimų skirtumus. Šie veiksniai apima viešose „Bayer“ ataskaitose, kurias rasite „Bayer“ svetainėje www.bayer.com, aptartus veiksnius. Bendrovė jokiu būdu neįsipareigoja atnaujinti šių prognostinių pareiškimų arba pritaikyti juos prie ateities įvykių arba pokyčių.