Spauda ir el. leidiniai

Žurnalai, ataskaitos ir brošiūros

Metinės ataskaitos (Annual Reports)
Metinėje ataskaitoje, kaip ir balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoje, pateikiama išsami informacija apie bendrovės ekonominę veiklą.
Daugiau

Ketvirčio ataskaitos (Quarterly Reports)
Trijų mėnesių ataskaitose pateikiama informacija apie einamuosius fiskalinius metus.
Daugiau

Trumpai apie „Bayer“ ir tvarią plėtrą (At a Glance - Sustainability at Bayer)
Organizacijos profilyje glaustai ir aiškiai pateikiama visa būtina informacija apie tvarią plėtrą.
Daugiau

Žurnalas „research“
Puikaus dizaino žurnale „Research“ spausdinami lengvai skaitomi moksliniai straipsniai, susiję su „Bayer“ tyrimais.
Daugiau

„Bayer magazine“ žurnalas
Sąveikusis „Bayer“ žurnalas yra reguliariai atnaujinamas. Apie atnaujintą jo turinį būsite iš karto informuoti. Žurnale gausu įdomių ir informatyvių straipsnių apie „Bayer“.Daugiau

Pavadinimai, skaičiai, faktai (Names, Figures, Facts)
„Bayer“: nuo A iki Ž Mūsų glaustame profilyje pateikiama visa svarbiausia informacija apie „Bayer“ grupę.Daugiau

„Baylab“. Atraskite mokslą. (Baylab. Discover Science.)
Supažindinimas su „Bayer“ mokyklų laboratorijomis. Bendrovė „Bayer“, steigdama specialiai moksleiviams įrengtas laboratorijas „Baylab“, siekia skatinti jaunų žmonių entuziazmą, susijusį su moksliniais tyrimais ir mokslu.Daugiau