08.01.2019
Naujoji technologija sėjimo vietai prognozuoti 2018 m. pasiekė puikių rezultatų

„Bayer“, norėdama suteikti galimybę ūkininkams naudotis pažangiais skaitmeniniais įrankiais, kur-dama daugiau inovacijų bendrovėje „The Climate Corporation“

Monheimas, 2019 m. sausio 8 d. – „The Climate Corporation“ („Climate“), dukterinė „Bayer“ įmonė ir pramonės lyderė, kurianti skaitmenines naujoves ūkininkams, šiandien paskelbė, kad ūkininkai, naudoję naująją technologiją „Seed Advisor“, skirtą kukurūzų sėklų ir jų sėjimo vietos pasirinkimui prognozuoti, nuėmė gausų derlių. Be to, 2018 m. „Climate“ pasiūlė dar 25 inovacijas, kad ūkininkai galėtų gauti daugiau duomenimis paremtų įžvalgų, kaip padidinti derlingumą.

Kaip skelbta 2018 m. rugpjūčio mėnesį Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), „Seed Advisor“ sutei-kia sėklų tiekėjams prognozavimo modelį, kuris sujungia didžiausią pramonėje patentuotą sėklų genetikos biblioteką su regioniniais sėklų produktyvumo duomenimis ir taip leidžia numatyti, kokie mišiniai yra tinkamiausi konkrečių ūkininkų laukams. „Climate“, pateikdama naujus skaitmeninius sprendimus rinkai, laikosi griežtų procesų, todėl naują įrankį per kompanijos „FieldView™ Innova-tors“ programą pirmiausia išbandė ūkininkų ir sėklų tiekėjų grupė. 2018 m., per auginimo sezoną, programa apėmė 100 tūkst. akrų kukurūzų laukų JAV Ajovoje, Ilinojuje ir Minesotoje. Iš vieno akro gautas derlius buvo vidutiniškai 9,1 bušelio didesnis nei būtų nenaudojant „Seed Advisor“ reko-mendacijų. Tai – daugiau nei 80 proc. sėkmės reitingas.

„Tai – paprastas įrankis ūkininkams, kurie nori pasiekti teigiamų rezultatų. 2018 m. „Seed Advisor“ rekomendacijas naudojau 90 proc. savo laukų ir, jeigu mano pasiekti rezultatai ką nors įrodo, aki-vaizdu, kad kai tik ši technologija bus prieinama plačiau – ji greitai prigis. Aš tikiu, kad „The Climate Corporation“ yra aiški lyderė šioje srityje ir nekantriai laukiu daugiau inovacijų, kurias ateityje ji atneš mano ūkiui“, – sako ūkininkas iš Parkersburgo, Ajovos, Rick DeGroote.

„Climate“ ir toliau plėtoja skaitmenines technologijas, padedančias ūkininkams gauti pažangių įžvalgų. Todėl kompanija nuolat papildo naujais duomenimis savo tyrimų ir plėtros (R&D) sistemą bei per sektoriuje lyderiaujančią „Climate FieldView“ platformą suteikia galimybes plėtoti naujas funkcijas, skirtas ūkininkams.

„Seed Advisor“ rezultatai rodo, kad taikant pažangias automatizuoto mokymosi technikas mūsų sėklų genetikos saugyklai ir dirbamų laukų bandymams, galime padėti ūkininkams priimti geres-nius sprendimus dėl to, kokius mišinius geriausia sėti būtent jų laukuose ir, galiausiai, sumažinti riziką bei maksimaliai padidinti derlių. Mes įžengėme į naują skaitmeninio ūkininkavimo etapą. Technologija sėklų ir jų sėjimo vietos pasirinkimui prognozuoti – tik pradžia. Nuo derliaus apsaugos iki derlingumo galimybių – mes plečiame savo tyrimus, kad sutvirtintume duomenų mokslo mode-lius, kuriais pagrįsti mūsų įrankiai. Taip pat sparčiai plėtojame ir projektus per tyrimus ir plėtrą, kad skaitmeninės žemės ūkio inovacijos pasiektų daugiau ūkininkų visame pasaulyje“, – sako „The Climate Corporation“ generalinis direktorius ir „Bayer“ skaitmeninio ūkininkavimo vadovas Mike Stern.

R&D inovacijų akcentai

„Seed Advisor 2.0“

2019 m. ikiprekybiniai „Seed Advisor“ bandymai apims daugiau ūkių Ajovoje, Ilinojuje ir Minesoto-je. Taip pat „Climate“ plečia ir sėklų ir jų sėjimo vietos pasirinkimo tyrimus į Viskonsiną, Indianą ir Misūrį. Numatyti sėklų tyrimai bus pradėti ir su sojų pupelėmis. Oficialus „Seed Advisor“ startas numatomas JAV, 2019 m. rudenį, laukiant derliaus rezultatų.

Ligų rizika ir ligų identifikacija

„Climate“ siekia integruotų, duomenimis pagrįstų sprendimų, kurie padėtų ūkininkams apsaugoti savo pasėlius ir derlių. „Climate“ ligų identifikavimo tyrimų portfelyje – 15 kukurūzų ir sojų pupelių ligų. Jis toliau plečiamas, įtraukiant kviečius, medvilnę ir konkrečių kultūrų augalus. Pasitelkiant inovatyvų „Climate“ ligų rizikų modelį, kompanija padarė didelę pažangą numatant ligų rizikas laukuose dar prieš jų pasirodymą.

Modelis, paremtas trejus metus trukusiais laukų stebėjimais, 2018 m. numatė ligų paplitimą dau-giau nei 80 proc. Jis gali diferencijuoti tarp švelnių, vidutinių ir sunkių pasekmių. Ligų rizikos mode-lis taip pat padeda ūkininkams identifikuoti laukus, kurie turi didžiausią tikimybę, kad naudojant fungicidą, bus gauta teigiama investicijų grąža. Išplėstiniai bandymai ūkininkų laukuose ligoms ir jų rizikai identifikuoti planuojami 2019 m. auginimo sezone.

Derlingumo scenarijai

„FieldView“ derlingumo nurodymai suteikia galimybę ūkininkams ir agronomams dirbti tam, kad derlingumas būtų optimizuojamas tvariai. Tai pasiekiama pagerinant laiko pasirinkimus ir maistinių medžiagų kiekius. Fiksuojant pagrindinius procesus, kurie paveikia azoto lygį laukuose, „Climate“ šiuo metu bando ir patvirtina modelius, identifikuojančius sritis, kurioms būtų naudingi skirtingi azoto kiekiai. Kompanija ir toliau investuoja visame pasaulyje, kad JAV, Brazilijos ir Argentinos dalyse plėstų derlingumo nurodymų tyrimus papildomoms kultūroms: sojų pupelėms, rapsams, kviečiams.

„The Climate Corporation“ misija yra padėti pasaulio ūkininkams tvariai didinti produktyvumą naudojant skaitmeninius įrankius. Kompanijos „Climate FieldView“ platforma, pradėjusi veikti 2015 metais JAV, ūkininkams suteikia galimybių dar geriau perprasti savo laukus tam, kad jie galė-tų priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus, optimizuojančius jų derlių, padidinančius efek-tyvumą ir sumažinančius riziką. „FieldView“ šiuo metu veikia daugiau nei 60 mln. akrų JAV, Kana-doje, Brazilijoje ir Europoje. „FieldView“ greitai tapo viena plačiausiai apjungtų platformų pramo-nėje ir per kelis artimiausius metus plėsis į kitus regionus. Daugiau informacijos čia: climate.com


Apie „Bayer“

„Bayer“ yra tarptautinė bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys yra sveikatos priežiūra ir žemės ūkio sektorius. Jos produktai ir paslaugos sukurtos teikti naudą žmonės ir gerinti jų gyvenimo ko-kybę. Kartu Grupė siekia kurti vertę per inovacijas, plėtrą bei pelningumą. „Bayer“ yra įsipareigojusi laikytis tvarios plėtros principų ir prisiima socialinę bei etinę atsakomybę kaip visuomenės narė. 2017 m. Grupės darbuotojų skaičius siekė 99800. Tais pačiais metais apyvarta siekė 35 mlrd. eurų, kapitalo išlaidos – 2,4 mlrd. eurų, į tyrimus ir plėtrą buvo investuota 4,5 mlrd. eurų. Daugiau informacijos – www.bayer.com.


Pastaba redaktoriams:
Spaudai tinkamą nuotrauką galite parsisiųsti iš mūsų puslapio: www.media.bayer.com

Kontaktai:
Utz Klages
Tel. nr: +49 2173 38-3125
El. paštas: utz.klages@bayer.com

Chelsea Shepherd
Tel. nr.: +1 (314) 258-0438
El. paštas: chelsea.shepherd@climate.com

Daugiau informacijos: www.bayer.com

Prognostiniai pranešimai

Šiame pranešime gali būti prognostinių pranešimų, kurie yra pagrįsti dabartinėmis „Bayer“ vado-vybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairūs žinomi ir nežinomi pavojai, neapibrėžtumas bei kiti veiksniai gali lemti esminius įmonės faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, plėtros arba efektyvumo ir čia pateiktų įvertinimų skirtumus. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešosio-se ataskaitose, kurias galima rasti „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Bendrovė jokiu bū-du neįsipareigoja atnaujinti šių prognostinių pareiškimų arba pritaikyti juos prie ateities įvykių arba pokyčių.