25.04.2019
2019 m. pirmas ketvirtis:

Veržli „Bayer“ darbo metų pradžia

  • Grupės pardavimas išaugo 4,1 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo) iki 13,015 mlrd. eurų
  • Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš specialiąsias prekes pakilo 44,6 procentų iki 4,188 mlrd.
  • „Crop Science“ padalinys skelbia apie tolesnį pardavimo ir pelno augimą po įsigijimo
  • „Pharmaceuticals“ rodo teikiantį vilčių pardavimo ir pelno augimą
  • „Consumer Health“ rodikliai nukrito žemiau praėjusių metų ketvirčio, patvirtinta metinė perspektyva
  • Kaip tikėtasi, grynosios pajamos sumažėjo 36,5 procento, iki 1,241 mlrd. eurų, ką sustiprino specialiosios prekės, susijusios su įsigijimu ir restruktūrizavimu
  • Pelnas, tenkantis vienai akcijai, išaugo 13,8 procento iki 2,55 euro
  • Patvirtinta verslo perspektyva 2019 m.

Leverkuzenas, 2019 m. balandžio 25 d. – „Bayer“ grupė veržliai pradėjo savo verslo metus. „Svarbus šios sėkmės veiksnys buvo žemės ūkio verslas, o „Pharmaceuticals“ taip pat parodė teikiantį vilčių našumą“, – antradienį, pristatydamas ketvirčio pranešimą pirmajam 2019 m. ketvirčiui, teigė valdybos pirmininkas Werner Baumann. „Crop Science“ padalinyje skelbiamas pardavimas ir pelnas dėl naujai įsigyto žemės ūkio verslo išaugo daugiau nei dvigubai. „Pharmaceuticalsׅ“ pasiekė tolesnį pardavimo ir pelno augimą. O „Consumer Health“ atveju buvo priešingai – verslo rodikliai nukrito žemiau nei praėjusių metų lygis, kaip ir tikėtasi. Baumannׅ patvirtino „Bayer“ grupės 2019 m. verslo perspektyvas.

Bendrovė taip pat seka savo planais išeiti iš gyvūnų sveikatos priežiūros verslo. Pagal strateginę paskutiniųjų mėnesių išėjimo galimybių apžvalgą pirmiausia reiktų susitelkti ties pardavimu. Tačiau „Bayer“ taip pat toliau svarsto visas vertės maksimaliai pridedančias galimybes. Vykdomas atsiskyrimo procesas ir tolesni paruošiamieji darbai.

Pardavimas dėl pakoreguoto valiutos kurso ir portfelio (po „Forex“ ir portfelio koregavimo) pirmąjį ketvirtį išaugo 4,1 procento iki 13,015 mlrd. eurų. Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš specialias prekes, nepaisant valiutų kurso nuvertėjimo, dėl kurio „Bayer“ įsigijimo pelnas sumenko 110 mln., išaugo 44,6 procento iki 4,188 mlrd. Pelnas neatskaičius palūkanų ir mokesčių (EBIT) po grynųjų specialiųjų išlaidų, sudarančių 1,050 mlrd. (praėjusių metų 1 ketv. – 78 mln. eurų), sumažėjo 15,6 procento iki 1,950 mlrd. Šias pagrindines išlaidas sudarė bendrai 492 mln. eurų, susiję su „Monsanto“ įsigijimu ir integracija, ir 393 mln. eurų, susiję su paskelbtu restruktūrizavimu.

Grynosios pajamos dėl didelių specialiųjų išlaidų sumažėjo 36,5 procento – vėl iki 1,241 mlrd. eurų. Tačiau pelnas, tenkantis vienai akcijai, atvirkščiai – išaugo 13,8 procento iki 2,55 euro, nepriklausomai nuo akcijų skaičiaus. „Bayer“ laisvųjų pinigų srautas išaugo dvigubai iki 508 mln. eurų. 2019 m. kovo 31 d. duomenimis skaičiuojant nuo 2018 m. gruodžio 31 d. grynoji finansinė skola dėl valiutų kurso nuvertėjimo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (16), naujos nuomos standarto, taikymo pirmą kartą išaugo iki 36,740 mlrd. eurų, iki 3,0 proc.

Dėl įsigijimo „Crop Science“ pelnas išaugo daugiau nei du kartus

Žemės ūkio versle („Crop Science“) „Bayer“ generavo pardavimą už 6,444 mlrd. eurų (nominalus pliusas 125,2 procento). 5,5 procento išaugimas prisitaikius prie pakoreguoto valiutos kurso ir portfelio lėmė augimą Lotynų Amerikos ir Šiaurės Amerikos regionuose. Šiuose dviejuose regionuose su BASF buvo sudaryti ir paslaugų susitarimai. Pardavimas dėl pakoreguoto valiutos kurso ir portfelio taip pat šiek tiek išaugo Europos / Vidurio Rytų / Afrikos regionuose, o Azijos / Ramiojo vandenyno regione pardavimas dėl pakoreguoto valiutos kurso ir portfelio šiek tiek nukrito.

„Crop Science“ proforma pardavimas, pardavimą pateikiant taip, tarsi „Monsanto“ įsigijimas ir su juo susiję pardavimai jau įvyko 2017 m. sausio 1 d., buvo panašus („Forex“ koreg.) kaip praėjusių metų lygis (minus 0,2 procento). Herbicidų ir insekticidų pardavimo pelnas dėl pakoreguoto valiutos kurso išaugo, o kitų verslo segmentų rodikliai, ypač dėl išaugusios medvilnės sėklų rinkos JAV ir Brazilijoje, šoktelėjo labai smarkiai. Kukurūzų sėklų ir jų savybių formavimo verslas atitiko praėjusių metų lygį. Sojų pupelių ir jų savybių formavimo verslo rodikliai nurodė didžiausią kritimą, o paklausos pokyčius lėtino paklausos grįžimas prie ankstesnių ketvirčių Lotynų Amerikoje ir mažesni plotai bei padidėjęs spaudimas Šiaurės Amerikoje.

Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš „Crop Science“ specialiąsias prekes išaugo 122,8 procento iki 2,322 mlrd. eurų. Šis augimas pirmiausia susijęs su naujai įsigyto verslo pelnu. BASF parduotų įmonių pelno indėlio nebuvimas turėjo priešingą poveikį. Pelną prieš „Bayer“ verslo įsigijimą taip pat sumenkino valiutų nuvertėjimas 67 mln. eurais.

Nuo 2019 m. balandžio 11 d. Jungtinėse Amerikos valstijose pateiktas bendras maždaug 13 400 ieškovų ieškinys, susijęs su augalų apsaugos produktu glisofatu. „Bayer“ toliau tiki, kad ji gali garbingai ginti ir ketina aktyviai gintis nagrinėjant šiuos ieškinius.

„Pharmaceuticals“ didina pardavimą ir pelną

Receptinės medicinos („Pharmaceuticals“) pelnas išaugo 5,3 procentais iki 4,354 mlrd. eurų. Prie to prisidėjo tolesnis antiangulianto „Xarelto™“ ir akių medikamento „Eylea™“ vystymas ir ženklus bendrasis augimas Kinijoje. „Xarelto™“ pardavimas išaugo 14,8 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo), daugiausia dėl pardavimo masto augimo Kinijoje, Japonijoje ir Europoje. „Eylea™“ pardavimas dėl spartaus pardavimo masto augimo itin gerai vystant verslą, ypač Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, išaugo 14,5 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo).

Vėžį gydyti skirtų vaistų „Nexavar™“ ir „Stivarga™“, taip pat plaučių hipertenzijai skirto medikamento „Adempas™“ pardavimo augimas, vertinant procentine dalimi, išaugo dvigubai. „Stivarga™“ procentinis pardavimo augimas buvo didžiausias – 34,5 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo). Prie to daugiausia prisidėjo pardavimo masto augimas Kinijoje ir ženkliai pagerintas verslo vystymas JAV. „Adempas™“ pardavimas dėl pardavimo masto augimo JAV ir Europoje išaugo 12,9 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo). „Nexavar™“ pardavimas dėl produkto išleidimo prieš metus Kinijoje ir pardavimo masto augimo, ypač Vokietijoje ir Brazilijoje, išaugo 11,4 procento (po „Forex“ ir portfelio koregavimo). Išsėtinei sklerozei skirto vaisto „Betaferon™“ / „Betaseron™“ pardavimas daugiausia dėl intensyvios konkurencijos JAV smuko 24,4 procentų.

Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš „Pharmaceuticals“ specialiąsias prekes išaugo 6,9 procento („Forex“ kor. plius 10,0 procento) iki 1,512 mlrd. eurų, pirmiausia dėl labai gero verslo vystymo ir mažesnės parduodamų prekių kainos.

„Consumer Health“ pardavimas išaugo dviejuose regionuose

Priežiūros produktų („Consumer Health“) pardavimas nukrito 1,4 procento iki 1,395 mlrd. eurų, į ankstesnį lygį. Dėl pakoreguoto valiutos kurso ir porftelio verslas išsiplėtė Azijos / Ramiojo vandenyno ir Lotynų Amerikos regionuose, bet jo apimtys sumažėjo Europos / Vidurio Rytų / Afrikos ir Šiaurės Amerikos rinkose. Pasauliniu lygiu „Bayer“ užfiksavo 8,6 procento augimą (po „Forex“ ir portfelio koregavimo) dermatologijos kategorijoje, o verslo rodikliai kitose kategorijose krito, ypač virškinimą skatinančių produktų (minus 6,0 procento) bei alergijos ir peršalimo gydymo produktų (minus 4,8 procento), (po „Forex“ ir portfelio koregavimo).

Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš „Consumer Health“ specialiąsias prekes krito 10,9 procento iki 279 mln. eurų. Pelnas sumažėjo sumažėjus pardavimo mastui, išaugus parduodamų prekių kainai ir dėl indėlio iš parduoto JAV verslo receptinės dermatologijos produktų srityje nebuvimo. Šiuos veiksnius tik iš dalies kompensavo žemesni pardavimo ir administravimo kaštai, kuriuos lėmė pirmieji našumo programos integravimo „Consumer Health“ rezultatai.

„Animal Health“ verslo rodikliai praėjusių metų lygyje

„Animal Health“ pardavimas siekė 421 mln. eurų, kaip ir praėjusių metų laikotarpiu dėl pakoreguoto valiutos kurso ir portfelio (minus 0,9 procento). Prisitaikęs prie valiutos ir portfelio nuvertėjimo verslo padalinys pasiekė augimą Europos / Vidurio Rytų ir Azijos / Ramiojo vandenyno regionuose, našumas išlaikė praėjusių metų rodiklius Lotynų Amerikoje, o Šiaurės Amerikoje verslo rodikliai smarkiai krito. Pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš specialiąsias prekes buvo praėjusių metų lygyje, 0,7 procento, 140 mln. eurų.

„Bayer“ patvirtina perspektyvas

„Bayer“ pagal 2018 m. valiutos kursą patvirtino 2019 m. prognozes ateinantiems metams. 2019 metams bendrovė tikisi apie 46 mlrd. eurų pardavimo, tai atitinka maždaug 4 procentų augimą (po „Forex“ ir portfelio koregavimo). „Bayer“ tikisi pelno iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) prieš specialiąsias prekes išaugimo iki maždaug 12,2 mlrd. eurų, o bazinis pelnas, tenkantis vienai akcijai, turėtų išaugti iki maždaug 6,80 eurų. Atskirų segmentų prognozės smarkiai nesiskiria nuo paskelbtųjų 2018 m. metinėje atskaitoje. Šie planai neapima planų išeiti iš gyvūnų sveikatos priežiūros verslo sektoriaus, „Consumer Health“ prekės ženklų „Coppertone™“ ir „Dr. Scholl’s™“ pardavimo ir Vokietijos paslaugų teikėjo „Currenta“ 60 procentų dalies pardavimo.

Pastabos redaktoriams:

Visą pirmojo ketvirčio metinį pranešimą galima rasti čia:
www.bayer.de/quartalsmitteilung

Spausdinimo kokybės nuotraukų galima rasti čia: www.bayer.de/foto-footage

Televizijos ir multimedijos redaktoriai gali atsisiųsti arba užsisakyti filmuotos medžiagos apie „Bayer“ nemokamai čia: www.tv-footage.bayer.de

Kontaktiniai asmenys:

Christian Hartel, Tel. +49 214 30-47686
El. pašto adresas christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, Tel. +49 214 30-66048
El. pašto adresas tino.andresen@bayer.com

Daugiau informacijos rasite čia: www.bayer.de.
Sekite mus „Twitter: twitter.com/BayerPresse_DE

(2019-0103)

Ateities pranešimai
Šioje informacijoje spaudai gali būti į ateitį orientuotų pranešimų, paremtų esamomis „Bayer“ valdybos prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti fizinius faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, vystymo arba bendrovės našumo skirtumus nuo čia pateiktų prognozių. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešai prieinamose ataskaitose, kurias galite rasti „Bayer“ svetainėje www.bayer.de. Bendrovė neprisiima atsakomybės atnaujinti šių prognozinių pareiškimų ar pritaikyti jų prie ateities įvykių arba vystymo.