2017.08.24

„Bayer“ dovanoja nuosavybės teise turimus duomenis ir vienijasi su „Quantified Planet“, sudarydama sąlygas biologinės įvairovės moksliniams tyrimams 

• Atviros prieigos žemės ūkio duomenų platforma sudarys sąlygas vykdyti daugiau mokslinių tyrimų ir kurti inovacijas.
• Sutelktiniu būdu surinkti augalų duomenys – bendrų mokslinių tyrimų pagrindas.
• Tai padės įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus.

Monheimas, 2017 m. rugpjūčio 24 d. – „Bayer“ ir „Quantified Planet“, ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Vaksholme, Švedijoje, pasirašė susitarimą dėl licencijos ir bendradarbiavimo. Pagal šį susitarimą „Bayer“ dovanoja nuosavybės teise turimus, daugiau kaip 70 šalių sutelktiniu būdu surinktus duomenis apie specifinius augalų tipus, vietas, paplitimą ir pasiskirstymą. „Quantified Planet“ pasirūpins, kad šie duomenys būtu pasiekiami atliekant mokslinius biologinės įvairovės tyrimus. Taip siekiama geriau suprasti klimato kaitą bei jos reikšmę darniajam žemės ūkiui.

Be to, „Bayer“ ir „Quantified Planet“ kartu kuria mobiliąsias programėles, skirtas įtraukti pilietinę visuomenę, pvz., miestuose gyvenančius žmones, atkreipiant dėmesį į tokius pasaulinius iššūkius kaip biologinės įvairovės išsaugojimas. Šie tikslai labai svarbūs siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (angl. „sustainable development goals“, SDG) ir užduotis, įtrauktas į Jungtinių Tautų priimtą 2030 m. darbotvarkę. Pirmuosius gaminius planuojama pristatyti 2018 m.

„Biologinė įvairovė – tai gyvybė žemėje. Turtingas ir įvairus gamtos pasaulis aprūpina mus maistu ir yra daugelio ekonominių veiklų, įskaitant žemės ūkį, pagrindas“, – paaiškino Tobias Menne, „Bayer“ skaitmeninio ūkininkavimo padalinio vadovas. „Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su „Quantified Planet“. Dovanodami nuosavybes teise turimus duomenis ir dalydamiesi jais prisidedame prie mokslinių biologinės įvairovės tyrimų, kurie naudingi žemės ūkiui ir pilietinei visuomenei.“

„Tvirtai tikime, kad iš verslo ir privačių asmenų gauti skaitmeniniai duomenys gali padėti pakeisti tai, kaip gyvename savo planetoje“, – sakė Maja Brisvall, „Quantified Planet“ vykdomoji direktorė ir viena iš įkūrėjų. „Įkvėpti pilietinę visuomenę, ypač jaunimą ir vaikus, gyvenančius miestuose, domėtis darniojo vystymosi tikslais, naudojantis nemokamais ir laisvai prieinamais moksliniais duomenimis, yra inovatyvus požiūris. Be to, pasitelkdami savo pasaulinį „Future Earth“ tinklą pakviesime žymius mokslininkus analizuoti „Bayer“ pateiktus duomenis.“ Šiandien daugiau kaip pusė viso pasaulio gyventojų gyvena urbanizuotose vietovėse. Vykstant šiai plėtrai galima išsaugoti žaliąsias viešas erdves ir jas kurti. „Quantified Planet“ duomenų tyrimo platforma taps svarbia šio projekto dalimi.

Norint sėkmingai įgyvendinti ir pasiekti darnaus vystymosi tikslus, ypač Nr. 11 („Tvarūs miestai ir bendrijos“) ir Nr. 15 („Darnus sausumos naudojimas“), reikalinga bendra atsakomybė ir visų pilietinės visuomenės narių, įskaitant vyriausybes, tokias ne pelno siekiančias organizacijas kaip „Quantified Planet“ ir pramonės atstovus, įsitraukimas.

Pasaulinio dalijimosi moksliniais duomenimis ir tyrimų išvadomis stiprinimas yra esminis dalykas, norint sukurti inovatyvius pasaulinių iššūkių, pvz., didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus, augančios maisto, pašarų ir žaliavų paklausos, ribotos ariamos žemės bei klimato kaitos, sprendimus. „Bayer“ tvirtai tiki, kad skaitmeninio ūkininkavimo tikslas nėra tik iš pagrindų pakeisti pasaulinį žemės ūkį, padaryti ūkininkavimą išmanesnį, efektyvesnį ir tvaresnį. Skaitmeninės technologijos taip pat gali padėti pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, pasiekti lygiavertį augimą ir apsaugoti aplinką.
2017.08.31  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×