2017.12.07
„Bayer“ užima lyderės vaidmenį skatinant skaidrumą:

Paleista nauja „Bayer“ skaidrumo svetainė

• Galimybė gauti su sauga susijusias augalų apsaugos tyrimų santraukas
• Atviro ir skaidraus dialogo su visuomene skatinimas
• Pagalba valdžios institucijoms teikiant duomenų užklausas

Monheimas, 2017 m. gruodžio 7 d. „Bayer“ šiandien paleido naują skaidrumo svetainę (https://cropscience-transparency.bayer.com/), skirtą suteikti prieigą prie mokslinių duomenų, reikalingų vertinant augalų apsaugos produktus. Šiuo žingsniu „Bayer“ užima lyderės vaidmenį skatinant skaidrumą, tuo pat metu saugodama įmonės produktų sudėties ir gamybos proceso duomenų konfidencialumą.

Be didelio veikliųjų medžiagų su sauga susijusių tyrimų ataskaitų skaičiaus, „Bayer“ taip pat pradės teikti nekomercinę prieigą prie atitinkamų su sauga susijusių tyrimų ataskaitų, pradedant ataskaitomis apie imidaklopridą. Pateikiama pagrindinė medžiaga, pvz., vaizdo įrašai ir vaizdinė medžiaga, skirta susieti reguliavimo mokslą su realybe. Tokiu būdu „Bayer“ nori skatinti atvirą ir skaidrų dialogą.

„Kadangi gaunant prieštaringus pranešimus apie maisto saugą ar technologijas žmonėms sunkiau atskirti faktus nuo prasimanymų, ši „Bayer“ iniciatyva yra svarbus žingsnis siekiant didesnio skaidrumo“, – teigė dr. Adrian Percy, augalų mokslo padalinio tyrimų ir plėtros vadovas. „Dalydamiesi saugos duomenimis, kuriais anksčiau buvo dalijamasi tik su valdžios institucijomis, mes tikimės, kad integruosime savo mokslo bendruomenę į visuomenę ir taip sukursime pasitikėjimą ir parodysime savo troškimą toliau kurti skaidrumą.“

„Džiaugiamės paleisdami naują svetainę, kurios tikslas – padėti valdžios institucijoms visame pasaulyje suteikiant alternatyvų įrankį, visai kitokį nei laisvas informacijos užklausų sisteminimas, dokumentams, kurie yra mūsų registravimo procedūrų pagrindas, gauti“, – sakė Percy. „Mes norime, kad nekomercinės suinteresuotosios šalys – nuo susidomėjusio piliečio iki mokslinės bendruomenės nario – galėtų greitai ir lengvai pasiekti su sauga susijusią informaciją, kad galėtų pagrįsti savo nuomonę mokslinių tyrimų duomenimis.“

Naujoji „Bayer“ skaidrumo svetainė bus reguliariai atnaujinama. Kitame etape, kuris planuojamas 2018 m. pradžioje, nekomerciniai naudotojai galės prašyti prieigos prie papildomų išsamių su sauga susijusių tyrimų ataskaitų. Be to, „Bayer“ planuoja pridėti kitos kalbos pasirinkimo galimybę savo naujojoje svetainėje, pavyzdžiui, vokiečių.

Pastaba redaktoriams:
Spaudai tinkamos kokybės nuotrauką galima atsisiųsti iš mūsų svetainės: www.news.bayer.com

Kontaktinis asmuo:
Utz Klages, tel. +49 2173 38 3125
El. paštas: utz.klages@bayer.com

Daugiau informacijos rasite www.bayer.com.
kgs (2017-0361E)

Prognostiniai pranešimai
Šiame leidime gali būti prognostinių pranešimų, pagrįstų dabartinėmis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairūs žinomi ir nežinomi pavojai, neapibrėžtumas bei kiti veiksniai gali lemti esminius įmonės faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, plėtros arba efektyvumo ir čia pateiktų įvertinimų skirtumus. Šie veiksniai apima aptartuosius „Bayer“ viešosiose ataskaitose, kurias galima rasti „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Bendrovė jokiu būdu neįsipareigoja atnaujinti šių prognostinių pareiškimų arba pritaikyti juos prie ateities įvykių arba pokyčių.
2017.12.12  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×