2017.05.23
„Globalus atsparumo herbicidams iššūkis“ Denveryje, Kolorado valstijoje (JAV)

Adrian Percy: „Investuojame į naujos kartos piktžolių kontrolės sistemų kūrimą“

• „Bayer“ plečia savo veiklą herbicidų tyrimo srityje
• Integruotos piktžolių kontrolės programa skatinamas nuoseklus piktžolių naikinimas
• Esminis dalykas – daugiafunkcinis darbas visuotiniam piktžolių atsparumui įveikti

Monheimas / Denveris, 2017 m. gegužės 23 d. – „Bayer“ siekia padėti viso pasaulio ūkininkams apsaugoti laukus nuo piktžolių ir kovoti su piktžolių atsparumu. Tokią nuomonę kompanijos atstovai išsakė renginio „Globalus atsparumo herbicidams iššūkis“, vykusio 2017 m. gegužės 14–18 d. Denveryje, Kolorado valstijoje, metu. Į šį renginį aptarti pasaulinės piktžolių atsparumo problemos susirinko daugiau nei 300 ekspertų.

„Bayer“ augalininkystės mokslo skyriaus mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas Adrian Percy, apibūdindamas piktžolių atsparumo problemą kaip „rimtą, bet išsprendžiamą“, akcentavo „Bayer“ inovacijų, partnerystės ir švietimo įsipareigojimus kaip visapusišką metodą padėti ūkininkams naikinti piktžoles.„Kol investuojame į naujos kartos piktžolių kontrolės sistemų kūrimą, privalome remti šiuo metu ūkininkų naudojamas priemones.“

Tuo tikslu „Bayer“ suvienijo jėgas su partneriais visame pasaulyje. Pagal penkerių metų sutartį su Grūdų mokslinių tyrimų ir plėtros korporacija bei Australijos grūdų augintojų asociacija, „Bayer“ atliks mokslinius tyrimus, skirtus naujų herbicidinių junginių paieškai ir jų išbandymui naudojant atsparias Australijos piktžoles.Pradiniai bandymai ir klasifikavimas atliekamas „Bayer“ piktžolių mokslinių tyrimų objektuose ir šiltnamiuose, esančiuose Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Tada specialiai tam skirtuose objektuose Australijoje vykdomi lauko tyrimai. Daugiau informacijos apie Herbicidų inovacijų partnerystę rasite svetainėje: http://www.press.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-Grains-Research-Development-Corporation-celebrate-launch-Herbicide-Innovation-Partnership.

Kita esminė „Bayer“ tyrimų ieškant naujų herbicidų dalis – partnerystė su Makso Planko instituto šalutine įmone „Targenomix“, taikančia sistemų biologijos metodą naujiems herbicidų veikimo būdams atrasti. Šiuo tikslu mokslininkai atskiria ir tiria įvairias augalų, kurie buvo paveikti dar nežinomo veikimo būdo herbicidų molekulėmis, sukurtomis „Bayer“ laboratorijų, biomolekules. Taikydami bioinformatikos ir matematinius modelius bei analizuodami augalo biomolekulines savybes, jie gali nustatyti galimą poveikio vietą. Taip galima identifikuoti medžiagas, pasižyminčias naujais veikimo būdais.

Ūkininkai neturėtų pasikliauti vien cheminėmis piktžolių naikinimo priemonėmis

Be naujų herbicidų paieškos „Bayer“ skatina Integruotos piktžolių kontrolės iniciatyvą. Tai visa apimantis kovos su piktžolėmis būdas, kuriuo suderinamos ekonomiškai veiksmingos ir tvarios fizinės, kultūrinės, biologinės ir cheminės priemonės.„Itin svarbu laikytis integruotos piktžolių kontrolės plano. Tai padeda išlaikyti herbicidų efektyvumą ir pavėlinti atsparumo susiformavimą – taip skatinamas ūkininkų produktyvumas“, – sakė Christine Brunel-Ligneau, vadovaujanti „Bayer“ iniciatyvai.

Siekdama padėti ūkininkams nustatyti atsparumo problemas, „Bayer“ kompanija Frankfurte prie Maino, Vokietijoje, įkūrė Piktžolių atsparumo kompetencijos centrą – šioje pramonės šakoje unikalų institutą. Šiame institute mokslininkai tiria piktžolių atsparumo technikas ir jų raidą laukuose; išbando ir vysto naujus būdus bei priemones piktžolių atsparumui kontroliuoti; perduoda žinias ir dalijasi savo sprendimais. Daugiau informacijos rasite: http://www.iwm.bayer.com/ ir http://www.iwm.bayer.com/competencies/wrcc.

„Piktžolių atsparumas – didžiulė problema, kelianti grėsmę pasaulinėms maisto atsargoms“, – „Bayer“ organizuotos viešosios diskusijos metu teigė Stephen Powles, Australijos atsparumo herbicidams iniciatyvos direktorius.„Tačiau kartu tai yra suvaldoma problema, kaip patvirtina ūkininkų visame pasaulyje pavyzdžiai. Raktas į sėkmę – agronomijos metodų įvairinimas.“

Minimalus poveikis dirvožemiui, nuolatinis dirvožemio uždengimas ir sėjomaina – šiuos pavyzdžius Chad Watts, Išsaugojimo technologijų informacijos centro (CTIC) vykdantysis direktorius, pateikė kaip veiksmingus ir tvarius piktžolių kontrolės sprendimus.„Piktžolių kontrolė, ypač šiuo atsparumo herbicidams laikotarpiu, turi būti kelių etapų procesas. JAV augintojai gali naudotis daugybe valstijų ir nacionalinių agentūrų programų, padedančių jiems plėtoti išsaugojimo pastangas gerinant ilgalaikį aplinkosaugos ir ekonomikos tvarumą“, – apibendrino jis. CTIC, įsikūrusi Vest Lafajete, Indianos valstijoje, yra nacionalinis viešojo ir privataus sektorių susivienijimas, teikiantis informaciją apie produktyvias ir pelningas ūkininkavimo sistemas, išsaugančias ir pagerinančias dirvožemio, vandens, oro bei laukinės gamtos išteklius.

„Agentūros nuomone, pagrindinė mūsų užduotis – parengti komunikacijos, švietimo ir atsparumo planų struktūrą“, – viešosios diskusijos metu pridūrė Bill Chism iš JAV aplinkos apsaugos agentūros Pesticidų programų biuro.

Visi pritarė, kad kovojant su piktžolių atsparumu ir siekiant apsaugoti pasaulines maisto atsargas, svarbiausi dalykai yra komunikacija ir švietimas apie integruotos piktžolių kontrolės praktikos taikymo privalumus. Stephen Powles konstatavo, kad „privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas šiuo klausimu – žingsnis tinkama kryptimi“.
2017.06.01  Copyright © Bayer Nordic
http://www.bayer.com

Share this page on

Close ×