BayLab

Making Science Make Sense

Baylab

„Bayer“ iniciatyvos „Making Science Make Sense“ tikslas – didinti mokinių susidomėjimą mokslu

Nesidomėjimas mokslu turi įtakos jaunuoliams renkantis studijas – vis mažėja paraiškų į universitetines gamtos mokslų studijų programas. Jei ši tendencija tęsis, ateityje gali sulėtėti technologijų vystymasis.

„Baylabs“ siekia sudominti vaikus ir jaunimą gamtos mokslais ir technologijomis. Keturios „Baylabs“ laboratorijos, veikiančios Lėverkuzene, Monhaime ir Vupertalyje (Vokietija), sudaro sąlygas studentams geriau suprasti, kaip yra vykdomi tyrimai ir kaip dirba mokslininkai.